Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Multimodale mobiliteit bescheiden, maar belangrijk bij combinatie fiets en trein

Multimodale mobiliteit bescheiden, maar belangrijk bij combinatie fiets en trein

Multimodale mobiliteit bescheiden, maar belangrijk bij combinatie fiets en trein

Toelichting


Aandeel multimodale verplaatsingen en aandelen hoofdvervoerwijze binnen multimodale verplaatsingen. Bron: OViN 2011-2013. • Een multimodale verplaatsing is een verplaatsing met ten minste twee verschillende vervoerwijzen. Het merendeel van multimodale verplaatsingen wordt afgewikkeld via vervoersknooppunten: haltes van de bus/tram/metro en treinstations, de zogenoemde overstappunten, zie ook Achtergrond 'Definitie multimodaliteit'. Ook luchthavens en zeehavens zijn knooppunten waar uitwisseling plaats vindt tussen verschillende modaliteiten. Denk aan de overstap van de trein op het vliegtuig op de luchthaven Schiphol of het overladen van goederen van een zeeschip naar een vrachtwagen. Zie verder: hoofdboodschap 'We vliegen vaker en ook steeds meer vanaf regionale luchthavens' en hoofdboodschap 'Multimodaal achterlandvervoer van containers steeds meer zee-zee en minder over de weg'.

 • Het aandeel multimodale verplaatsingen bedraagt 3 procent van alle gemaakte verplaatsingen in Nederland (490 miljoen verplaatsingen). Het betreft ruim één tiende van alle afgelegde kilometers (2,6 miljard reizigerskilometers).

 • Het aandeel multimodale verplaatsingen is gering. Het speelt wél een belangrijke rol in het gebruik van het openbaar vervoer, met name bij het reizen met de trein.

 • Bij maar liefst 61 procent van de multimodale verplaatsingen is de trein de hoofdvervoerwijze (het vervoermiddel waarmee de langste afstand is afgelegd). Deze verplaatsingen zijn gerelateerd aan 84 procent van de gereisde treinkilometers. Dit aandeel is tussen 2009 en 2013 toegenomen met 5 procentpunt, terwijl het aandeel verplaatsingen ongeveer gelijk bleef.

 • Bus, tram en metro zijn als hoofdvervoerwijze goed voor 23 procent van de multimodale verplaatsingen.

 • Niet alleen het openbaar vervoer speelt een rol bij multimodale verplaatsingen. Bij bijna één op de acht multimodale verplaatsingen is de auto de hoofdvervoerwijze. Fietsen, lopen en overige vervoerwijzen (bijv. motor, taxi) hebben slechts een gering aandeel, in totaal 4 procent.

 • De meest voorkomende multimodale verplaatsing is de combinatie van fiets en trein. Met name bij verplaatsingen van en naar het station aan de woningzijde is het aandeel van deze multimodale verplaatsing hoog, namelijk 47 procent.

 • Multimodale verplaatsingen komen voornamelijk voor tussen de kernen van stedelijke gebieden.

 • Het aandeel multimodale verplaatsingen is de afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd. Daarentegen is het aandeel multimodale kilometers in die periode gegroeid van 10 naar 13 procent.

Verdieping en verklaring


Aandelen hoofdvervoerwijze binnen multimodale verplaatsingen en uitsplitsing multimodale verplaatsingen met trein als hoofdvervoerwijze. Bron: OViN 2011-2013. • Multimodaliteit speelt vooral een rol bij werk- en onderwijsgerelateerde verplaatsingen. Zo'n 7 procent van dit type verplaatsingen is multimodaal. Van alle multimodale verplaatsingen wordt een derde voor de woon-werkverplaatsing gemaakt en een kwart is onderwijsgerelateerd. Een op de zeven multimodale verplaatsingen heeft een recreatief doel.

 • Bij alle multimodale verplaatsingen neemt de trein als hoofdvervoerwijze het leeuwendeel voor zijn rekening. De fiets is daarbij een belangrijk voortransportmiddel bij treinverplaatsingen. De meest voorkomende multimodale verplaatsing is de combinatie van fiets en trein. Met name bij multimodale verplaatsingen van en naar het station aan de woningzijde is het aandeel van dit type verplaatsing hoog, namelijk 47 procent. Lopen en met de bus van en naar het station hebben een aandeel van 16 procent. De auto speelt met ongeveer 11 procent een mindere, maar niet onaanzienlijke rol in het voor- en natransport van de trein. Daarvan is 6 procent een Park & Ride-verplaatsing en 5 procent het halen en brengen van passagiers. Andere combinaties van vervoerwijzen (zoals metro/tram, fiets en bus, fiets en metro/tram) hebben een gezamenlijk aandeel van 12 procent (zie verder Achtergrond 'Vervoerwijze bij voor- en natransport').

 • Tussen de stedelijke gebieden worden de meeste multimodale verplaatsingen gemaakt. Bij de echte 'hart op hart'-relatie is het aandeel multimodale verplaatsingen het hoogst, namelijk 16 procent. Van alle multimodale verplaatsingen tussen de stedelijke centra is de trein het meest gebruikte vervoermiddel, met een aandeel van 86 procent (zie Achtergrond 'Multimodale verplaatsingen naar ruimtelijke kenmerken').

Gebruikte afkortingen