Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regionale mobiliteit personen

Vooral in vier grote steden veel multimodale verplaatsingen

Vooral in vier grote steden veel multimodale verplaatsingen

Vooral in vier grote steden veel multimodale verplaatsingen

Toelichting


Aandeel multimodale verplaatsingen (links) en kilometers (rechts), Nederland en G4. Bron: OVIN 2011-2013.  • In de stedelijke gebieden is het aandeel multimodale verplaatsingen en kilometers groter dan gemiddeld voor Nederland. Met name in de agglomeraties Amsterdam en Utrecht is het aandeel kilometers verbonden aan multimodale verplaatsingen hoog (respectievelijk 29 procent en 26 procent). Dit komt overeen met het eveneens hoge ov-gebruik in die steden (zie ook hoofdboodschap 'Rol vervoerwijzen verschilt sterk per stedelijk gebied').

  • In de stedelijke gebieden in het zuiden van Nederland is het aandeel multimodale verplaatsingen lager dan in de stedelijke gebieden in het noorden en midden. In Breda bedraagt het aandeel multimodale verplaatsingen slechts 3 procent.

Verdieping en verklaring


Aandeel multimodale verplaatsingen en kilometers, in G4. Bron: OVIN 2011-2013.  • Bij het merendeel van alle multimodale verplaatsingen is de trein de hoofdvervoerwijze, dat wil zeggen: de vervoerwijze waarmee de grootste afstand wordt overbrugd. Vooral in Den Haag en Utrecht gebruiken reizigers vaak het ov in combinatie met andere vervoerwijzen (rond de 80 procent). In Rotterdam is bij iets meer dan een kwart van alle multimodale verplaatsingen de tram of metro de hoofdvervoerwijze (zie ook Achtergrond 'Vervoerwijze bij voor- en natransport').

  • In Rotterdam is het aandeel multimodale verplaatsingen in het woon-werkverkeer aanzienlijk lager dan in Amsterdam, Den Haag en Utrecht: circa 30 procent in Rotterdam en rond de 45 procent in de andere steden. Daarentegen is het aandeel multimodale onderwijsverplaatsingen in Rotterdam hoger dan in Amsterdam en Den Haag: respectievelijk circa 20 tegenover circa 15 procent.

  • In de vier grote steden is de fiets het belangrijkste voor- en natransportmiddel bij treinverplaatsingen aan de woningzijde. Vooral in Utrecht is het aandeel van de fiets hoog: bijna 50 procent.

Gebruikte afkortingen