Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Marktaandeel Rotterdamse haven stabiel bij veranderde samenstelling goederenoverslag

Marktaandeel Rotterdamse haven stabiel bij veranderde samenstelling goederenoverslag

Marktaandeel Rotterdamse haven stabiel bij veranderde samenstelling goederenoverslag

Toelichting


Ontwikkeling overslag en aandelen voor havens in de range Hamburg-Le Havre (HLH). Bron: Havenbedrijven; bewerking KiM.  • Het aandeel van de Rotterdamse haven in de totale goederenoverslag in de range Hamburg-Le Havre (HLH) is in 2013 nauwelijks veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren: tussen 35 en 37 procent. Niettemin hebben zich het laatste jaar wel forse verschuivingen voorgedaan: een daling in de overslag van ruwe aardolie en containers is gecompenseerd door een sterke groei in de overslag van droge massagoederen zoals ijzerertsen, kolen en agribulk.

  • Het aandeel van de Nederlandse havens (48 procent) in de HLH-range lag de afgelopen jaren circa 3 procentpunten hoger dan in de jaren voorafgaand aan de economische recessie.

  • De toename van het marktaandeel trad op bij de meeste goederencategorieën. Koplopers daarbij waren de overslag van energieproducten zoals kolen en minerale olieproducten. Bij de overslag van agribulk was sprake van een substantiële afname van marktaandeel.

Verdieping en verklaring


Ontwikkeling marktaandelen Rotterdam en Amsterdam in de range Hamburg-Le Havre (HLH) per goederencategorie (in ton). Bron: HbR, 2014.  • De helft van de overslag in de havens van Rotterdam en Amsterdam heeft betrekking op energieproducten zoals kolen en aardolieproducten. De energiemarkten zijn sterk in beweging, wat leidt tot sterke fluctuaties in de omvang en samenstelling van het vervoer van energieproducten via de havens.

  • In de afgelopen jaren is in de havens van Rotterdam en Amsterdam relatief veel nieuwe tankopslagcapaciteit in gebruik genomen. Hiermee heeft men ingespeeld op de spilfunctie van de havens in de wereldwijde handel in aardolieproducten. De overslag van minerale olieproducten in de havens van Rotterdam en Amsterdam kon daardoor tussen 2004 en 2013 verdrievoudigen, tot meer dan 120 miljoen ton in 2013. Dit is vergelijkbaar met de overslag van containerlading en ruim meer dan de overslag van ruwe aardolie (90 miljoen ton).

  • De havens van Rotterdam en Amsterdam hebben in 2013 geprofiteerd van een forse toename van de import van steenkolen voor de elektriciteitscentrales in Duitsland en Nederland. Duitsland heeft in 2013 circa 45 miljoen ton kolen geïmporteerd (10 procent meer dan in 2012). Deze kolen zijn voor een groot deel via de Nederlandse havens naar Duitsland vervoerd, per binnenschip en over het spoor. In de afgelopen jaren is de winning van steenkool in Duitsland sterk teruggelopen doordat mijnen zijn gesloten. De import van steenkool is toegenomen doordat kerncentrales zijn gesloten en de prijs van steenkolen in vergelijking met aardgas relatief laag is.

Gebruikte afkortingen