Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Containeroverslag in Rotterdam weer uit dal, zij het met lichte daling in 2013

Containeroverslag in Rotterdam weer uit dal, zij het met lichte daling in 2013

Containeroverslag in Rotterdam weer uit dal, zij het met lichte daling in 2013

Toelichting


Ontwikkeling containeroverslag en aandelen havens in de range Hamburg-Le Havre (in Twenty feet Equivalent Units, TEU). Bron: HbR (2014). • De overslag van containers in de range Hamburg-Le Havre (HLH) schommelt de afgelopen drie jaar rond de 40 miljoen TEU (Twenty Feet Equivalent Unit, de standaardmeeteenheid voor containers). In 2013 werd 40,3 miljoen TEU overgeslagen: net iets meer dan in het piekjaar 2008 (voor de recessie), maar duidelijk meer dan in 2004 (28,5 miljoen TEU).

 • De containeroverslag in Rotterdam is in 2013 met 2 procent afgenomen tot 11,6 miljoen TEU. Hiermee ligt het overslagniveau overigens nog altijd 8 procent boven dat van 2008.

 • De belangrijkste concurrenten van Rotterdam zijn Hamburg en Antwerpen. In Antwerpen daalde de containeroverslag in 2013 licht, met 1 procent, en in Hamburg nam de containeroverslag met 4 procent toe. In beide havens ligt de containeroverslag in 2013 overigens nog onder het niveau van 2008.

 • Het aandeel van Rotterdam in de containeroverslag in de HLH-range is, na een daling van 2005 tot 2008 (onder de 27 procent), in 2009 en 2010 gestegen tot bijna 30 procent. In 2013 lag het aandeel weer op het niveau van 2004 (circa 29 procent).

Verdieping en verklaring


Benutting containerterminalcapaciteit in de range Hamburg-Le Havre, in 2013. Bron: ADSTRAT (2013). • Ten opzichte van andere havens in de range Hamburg-Le Havre (HLH) heeft Rotterdam vooral aan het begin van de economische recessie kunnen profiteren van reders die hun containerstromen op Rotterdam concentreerden.

  • Ontwikkelingen zoals het inzetten van grotere schepen, alliantievorming en congestievorming in de zeehavens hebben grote invloed op de redersbeslissingen, waardoor containerstromen makkelijk en snel tussen zeehavens kunnen verschuiven.

  • In 2013 hebben diverse containerrederijen hun vaarschema's aangepast en is de overslag van een groot pakket containers in de zee-zeedoorvoer (ook wel 'transhipment' of 'feeder' genoemd) verschoven naar andere havens in de HLH-range, ten koste van Rotterdam.

 • Door de gematigde groei in de vervoersvraag en de forse uitbreiding van de scheepscapaciteit in de afgelopen jaren staan de tarieven voor containervervoer sterk onder druk (zie Achtergrond 'Ontwikkeling tarieven containervervoer').

 • De containeroverslag in de HLH-range ligt in dezelfde orde van grootte als in 2008 (40 miljoen TEU) terwijl er wel overslagcapaciteit is bijgekomen of binnenkort bijkomt. Hierdoor is er sprake van voldoende terminalcapaciteit.

  • In 2010 was de terminalcapaciteit in de range Hamburg-Le Havre circa 61 miljoen TEU/jaar (Dynamar, 2010).

  • In de periode 2010-2014 was er sprake van een verdere groei van de overslagcapaciteit in Noordwest-Europa. De JadeWeserPort in Wilhelmshafen (2,7 miljoen TEU capaciteit) en de London Gateway (1,1 miljoen TEU capaciteit) zijn inmiddels operationeel. Daarnaast worden dit jaar twee nieuwe containerterminals (2,4 miljoen TEU en 2,7 miljoen TEU) op de Tweede Maasvlakte in gebruik genomen.

  • De uitbreiding van de containerterminalcapaciteit versterkt de concurrentie tussen terminals en daarmee tussen zeehavens.

  • De terminalcapaciteit in de HLH-range wordt redelijk benut, met een gemiddelde van 72 procent in 2012. De benutting was in 2012 het hoogst in Rotterdam (85 procent) en het laagst in de Belgische zeehavens (63 procent).

  • Onbekend is of de relatief hoge benuttingsgraad in Rotterdam al in 2013 heeft geleid tot congestie op en rond de containerterminals en het vertrek van een pakket transhipmentcontainers naar andere havens.

Gebruikte afkortingen