Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Luchtvracht in 2013 gegroeid, maar nog niet boven het niveau van voor de crisis

Luchtvracht in 2013 gegroeid, maar nog niet boven het niveau van voor de crisis

Luchtvracht in 2013 gegroeid, maar nog niet boven het niveau van voor de crisis

Toelichting


Ontwikkeling luchtvrachtoverslag op Nederlandse luchthavens per landengroep van herkomst of bestemming, 2004-2013. Bron: CBS.  • Hoewel het goederenvervoer door de lucht in 2013 met 3 procent is toegenomen ten opzichte van 2012, heeft het nog niet het niveau van net voor de economische crisis bereikt. Wel lag het goederenvervoer (in tonnen) in 2013 8 procent hoger dan in 2004.

  • Iets meer dan de helft van de luchtvracht in Nederland heeft een herkomst of bestemming in Azië. Na een piek in 2008 nam het aandeel van en naar Azië voornamelijk af terwijl het aandeel 'Europa' juist toenam. De luchtvrachtoverslag vindt hoofdzakelijk plaats op Schiphol (97 procent); de rest wordt overgeslagen op de luchthaven van Maastricht (3 procent). De luchtvracht op Schiphol is in 2013 met 3,2 procent gegroeid naar ruim 1,5 miljoen ton.

  • In de afgelopen jaren zijn de inkomende en uitgaande vrachtstromen meer in balans gekomen. Lange tijd werd er op Schiphol veel meer vracht gelost dan geladen, een verschil dat kon oplopen tot meer dan 15 procent. Inmiddels bedraagt het verschil nog maar 4 procent. Voor een verdere uitsplitsing van de balans geladen-gelost per werelddeel zie Achtergrond 'Goederenstromen op Schiphol naar werelddeel en samenstelling luchtvracht'.

  • In gewicht gemeten valt de luchtvracht in het niet bij de zware goederenstromen in de zeehavens. De waarde van de goederen, die via de luchthavens worden vervoerd, is echter wel aanzienlijk. Zo wordt circa 23 procent van de waarde van de goederenhandel van de 27 EU-lidstaten (EU-27) met de rest van de wereld door de lucht vervoerd, terwijl het hierbij om slechts 0,6 procent van het handelsgewicht gaat (Eurostat). De waarde van deze door de lucht in- en uitgevoerde goederen in de EU-27 is gemiddeld 58 euro per kilo tegenover gemiddeld ruim 1,6 euro per kilo voor de totale extra EU-handel (zie Achtergrond 'Goederenstromen op Schiphol naar werelddeel en samenstelling luchtvracht').

Verdieping en verklaring


Luchtvracht op Schiphol naar type vervoer, 2004-2013. Bron: Schiphol; bewerking KiM.  • Meer dan de helft van de vracht op Schiphol wordt met vrachtvliegtuigen ('full-freighters') vervoerd. Het overige gaat mee in de buik van passagiersvliegtuigen ('belly-freight'). Dit is goedkoper, maar de capaciteit is beperkt tot de routes waarop de passagiersvliegtuigen vliegen.

  • Het volume van de belly-freight is vrij constant. De groei in het vrachtvolume na het crisisdieptepunt van 2009 zit vooral bij de full-freighters.

  • Het aantal vluchten met full-freighters op Schiphol ligt in 2013 15 procent onder het niveau van het 'top'-jaar 2007, maar wel 15 procent boven het niveau van het dieptepunt in 2009.

  • De gemiddelde belading van de full-freighters is de afgelopen jaren toegenomen doordat grotere vrachtvliegtuigen zijn ingezet.

Gebruikte afkortingen