Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Afname reistijdverlies ook op provinciale wegen in economische kerngebieden

Afname reistijdverlies ook op provinciale wegen in economische kerngebieden

Afname reistijdverlies ook op provinciale wegen in economische kerngebieden

Toelichting


Ontwikkeling van reistijdverlies 2011-2013 in economische kerngebieden. Bron: KiM.  • Voor het eerst zijn voldoende cijfers beschikbaar om de ontwikkeling van het reistijdverlies op de provinciale wegen in de drie kerngebieden Noord- en Zuidvleugel van de Randstad en Noord-Brabant te kunnen presenteren, en wel voor de periode van 2011-2013 (zie ook Achtergrond 'Hoe meten we reistijdverlies op provinciale wegen?'). Van de gemeentelijke wegen zijn hiervoor nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

  • Het reistijdverlies op de provinciale wegen nam in de periode 2011-2013 met circa 30 procent af. Op de rijkswegen (= hoofdwegen) in de Noordvleugel nam het reistijdverlies ook circa 30 procent af, en in de Zuidvleugel circa 15 procent. Alleen op de rijkswegen in Noord-Brabant bleef het niveau van het reistijdverlies gelijk.

  • Op de provinciale wegen was de afname van het reistijdverlies in 2013 groter dan in 2012. Voor de rijkswegen gold dit alleen voor de Noordvleugel.

  • De omvang van het reistijdverlies op de hoofdwegen is groter dan op de provinciale wegen. Dit komt in belangrijke mate doordat er op hoofdwegen meer verkeer is.

  • Het verschil in de ontwikkeling van het reistijdverlies tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel is vooral het gevolg van het grotere aantal extra rijstroken dat in deze periode in de Noordvleugel is gerealiseerd (zie ook Achtergrond 'Verklaring reistijdverlies op hoofdwegen in de drie kerngebieden').

Verdieping en verklaring


Ontwikkeling van reistijdverlies 2011-2013 in 4 provincies in ochtendspits, avondspits en dal. Bron: KiM.  • De afname van het reistijdverlies op de provinciale wegen in de periode 2011-2013 deed zich voor in alle vier de beschouwde provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant).

  • Deze afname vond zowel plaats in de spits- als in de dalperiode.

Gebruikte afkortingen