Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veiligheid en Milieu

Volgens typekeuring is uitstoot CO2 bij nieuwe auto's in Nederland lager dan in rest EU

Volgens typekeuring is uitstoot CO2  bij nieuwe auto's in Nederland lager dan in rest EU

Volgens typekeuring is uitstoot CO2 bij nieuwe auto's in Nederland lager dan in rest EU

Toelichting


Ontwikkeling gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) in de typekeuring van nieuwverkopen van personenauto's in Nederland. Bron: bovenste deel: Ligterink en Cuelenaere (2014); onderste deel: EEA (2014).  • De Nederlandse fiscale wetgeving bevordert het gebruik van auto's die zuinig zijn (en dus een lage CO2-uitstoot hebben) volgens de Europese typekeuring. Voor auto's die in de typekeuring onder bepaalde CO2-grenzen blijven, kunnen automobilisten gebruik maken van een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (tot 2014), een vrijstelling van de belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm) en lage bijtellingspercentages voor privégebruik van de auto van de zaak.

  • In de praktijk zijn de CO2-emissies van personenauto's hoger dan de typekeuring aangeeft. Het verschil (in grammen CO2 per kilometer) loopt op naarmate de typekeuringsemissies lager zijn (Ligterink & Bos, 2010).

  • Personenautofabrikanten moeten in 2015 voldoen aan een typekeuringsnorm van 130 g/km voor auto's die ze in de EU verkopen. Gemiddeld voor alle autofabrikanten werd deze norm in 2013 al gehaald (EEA, 2014). Dit zegt niets over individuele fabrikanten.

Verdieping en verklaring


Ontwikkeling CO2-uitstoot (geïndexeerd), feitelijk en volgens het IPCC-voorschrift, van het personenautopark in Nederland in relatie tot de kilometrage. Bron: CBS Statline en PBL/CBS (2014).  • Voor autokilometers die in Nederland zijn afgelegd met het Nederlandse park, is de feitelijke CO2-uitstoot per kilometer tussen 2004 en 2013 met 4 procent gedaald. Deze uitstoot per kilometer is een maat voor de energie-efficiëntie van het wagenpark. Ook deze is dus verbeterd met 4 procent.

  • De CO2-emissies volgens het IPCC-voorschrift dalen sinds 2011 sterker dan de feitelijke emissies. Hiervoor is op basis van de huidige beschikbare informatie geen verklaring te geven. De IPCC-emissies zijn relevant voor het nakomen van internationale verplichtingen (Kyoto-protocol) en nationale afspraken zoals het SER Energieakkoord. Ze zijn gebaseerd op de brandstofafzet in Nederland. Biobrandstoffen tellen in de IPCC-rekenregels standaard als nul mee, ongeacht de werkelijke CO2-emissie van biobrandstoffen. Bij de feitelijke emissies tellen de CO2-emissies van biobrandstoffen wel mee.

  • Het aandeel biobrandstof in het wegverkeer (volgens het IPCC-voorschrift) is tussen 2011 en 2013 vrijwel gelijkgebleven: 3,45 procent in 2011 tegenover 3,54 procent in 2013 (NEa, 2012 en NEa, 2014; bewerking KiM). Dit verklaart dus niet waarom het verschil tussen de IPCC-emissies en de feitelijke emissies op Nederlands grondgebied is toegenomen.

Gebruikte afkortingen