Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwikkelingen in 2014-2015

In 2014-2015 onzekere ontwikkeling treingebruik; verdere groei luchtvaart

In 2014-2015 onzekere ontwikkeling treingebruik; verdere groei luchtvaart

In 2014-2015 onzekere ontwikkeling treingebruik; verdere groei luchtvaart

Treingebruik

  • Ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren groeide het treingebruik vrijwel continu. Een daling in het treingebruik in het eerste half jaar van 2010 werd in het tweede half jaar ingelopen. De lichte daling in 2013 bij NS is verklaarbaar doordat een aantal decentrale lijnen is overgedragen aan een andere vervoerder, terwijl het treingebruik als totaal bleef groeien.

  • NS geeft in het halfjaarbericht van 2014 geen prognose voor de ontwikkeling van de reizigerskilometers. Het aantal aangeboden treinkilometers zal in de komende jaren weinig groeien. De economische vooruitzichten, als ook de ontwikkelingen van de brandstofprijzen en de files, kennen een toenemende onzekerheid. De tarieven zullen net als afgelopen jaren naar verwachting sterker stijgen dan de algemene prijsstijgingen. Al met al is er daarom aanleiding om te kiezen voor een zekere bandbreedte in de prognose.

  • Voor 2014 en 2015 verwacht het KiM een toename van het treingebruik die ligt tussen 0 en 1,5 procent per jaar (zie Achtergrond 'Onderbouwing ontwikkeling treingebruik')

Luchtvaart

  • De cijfers over het aantal passagiers in het eerste halfjaar van 2014 duiden op een voortdurende groei van de luchtvaart. Op basis van deze cijfers schat het KiM over heel 2014 voor Schiphol een groei in van een kleine 4 procent, tot 54 á 55 miljoen passagiersbewegingen. Bij regionale luchthavens is het beeld wisselend. De verwachting is dat Eindhoven nog duidelijk zal groeien, terwijl het aantal passagiers op Rotterdam lijkt te stabiliseren. De ontwikkelingen op Groningen en Maastricht zijn onzeker. In totaal wordt voor 2014 voor de regionale luchthavens een groei met ongeveer 5 procent verwacht. Het totaal aantal passagiersbewegingen van de Nederlandse luchthavens komt daarmee in 2014 uit op ruim 60 miljoen.

  • Voor 2015 is de ontwikkeling vooral afhankelijk van het herstel van de economie en de wereldhandel. De verwachte groei van het aantal passagiersbewegingen in 2015 bedraagt circa 3 procent.

  • Deze passagiersgroei zal zich in gedempte vorm ook manifesteren in het aantal vliegtuigbewegingen. De verwachting is dat nieuwe vliegtuigen relatief groter zijn, waardoor er per vlucht meer passagiers worden vervoerd. Daardoor zal de toename van het aantal passagiers leiden tot een lagere groei van het aantal vliegtuigbewegingen.

Gebruikte afkortingen