Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwikkelingen in 2014-2015

In 2014-2015 bescheiden groei goederenvervoer door aantrekkende internationale handel

In 2014-2015 bescheiden groei goederenvervoer door aantrekkende internationale handel

In 2014-2015 bescheiden groei goederenvervoer door aantrekkende internationale handel

Toelichting


Ontwikkeling goederenvervoer per vervoerwijze en/of stroom (vervoerd gewicht en ladingtonkilometers) Bron: CBS/Panteia/KiM.  • In vergelijking met voorgaande jaren is het internationale goederenvervoer in de eerste helft van 2014 sterk gegroeid. De sterkste toename deed zich voor in de luchtvracht (+9 procent). Ook het internationale vervoer over de Nederlands-Duitse grens groeide in het eerste halfjaar van 2014 meer dan het gemiddelde over de afgelopen jaren, zowel in het wegvervoer (+4 procent), het spoorgoederenvervoer (+4 procent) als de binnenvaart (+3 procent) (BAG/Destatis, 2014).

  • Voor het binnenlands vervoer is in de eerste helft van 2014, hoewel zeer beperkt, ook weer een enigszins opgaande lijn zichtbaar. Hierdoor zal het vervoer van de inlandmodaliteiten weg, binnenvaart, spoor en pijp over 2014-2015 in totaal toenemen met 1 tot 2 procent.

  • De overslag in de zeehavens nam in het eerste halfjaar van 2014 met 1,5 procent toe. Voor de nabije toekomst verwacht het KiM een jaarlijkse groei van 1 tot 2 procent.

  • De luchtvracht neemt toe. Voor 2014-2015 wordt een jaarlijkse groei van 4 à 5 procent verwacht.

Verdieping en verklaring


Economische ontwikkelingen en effecten op het goederenvervoer. Bron: CPB/Panteia/KiM.  • Het goederenvervoer wordt sterk gedreven door de ontwikkelingen in de internationale economie. De 'brandhaarden' in de wereld (Oekraïne, Syrië, Irak, Israël en Libië) leiden tot geopolitieke spanningen en zijn een risico voor de wereldeconomie. Het CPB (2014) verwacht dat, wanneer verdere escalatie uitblijft, het mondiale bbp dit jaar met 3,25 procent en volgend jaar met 3,75 procent groeit. De groei van de wereldhandel komt langzaam op gang. In 2014 bedraagt deze 2,5 procent. In 2015 komt de wereldhandelsgroei met 4,5 procent weer in de buurt van het langjarig gemiddelde.

  • De ontwikkeling van het goederenvervoer met de landmodaliteiten weg, spoor en binnenvaart is gebaseerd op de kortetermijnvoorspelling die Panteia elk kwartaal publiceert (Panteia, 2014). Voor 2014 is de verwachting dat het vervoervolume met 1 tot 1,5 procent zal toenemen. De toename in 2014 vindt vooral plaats in het internationale vervoer, maar ook het binnenlands vervoer neemt weer iets toe. De verwachting is dat het binnenlands vervoer in 2015 verder aantrekt, waardoor het totale goederenvervoer met 2 procent zal groeien (zie ook Achtergrond 'Vergelijking met verwachtingen voor de nabije toekomst in Duitsland en België').

  • De overslag in de Rotterdamse zeehavens is in de eerste helft van 2014 met 0,6 procent toegenomen. Vooral de daling bij de minerale olieproducten en overige natte bulk aan de aan- en afvoerzijde heeft de groei van de havenoverslag in Rotterdam gedrukt. De groeicijfers voor Amsterdam en Zeeland Seaports lagen in het eerste halfjaar aanzienlijk hoger. Hierdoor nam de totale zeehavenoverslag in Nederland in de eerste helft van 2014 toe met 1,5 procent. Op basis van de raming voor de relevante wereldhandel verwacht het KiM voor 2014 en 2015 een groei van de havenoverslag van 1 tot 2 procent per jaar (zie Achtergrond 'Methodiek verwachtingen voor de zee en luchtvracht').

  • De luchtvracht op Schiphol is in de eerste helft van 2014 fors gegroeid (+9 procent). Voor het gehele jaar 2014 verwacht het KiM daarom dat de Nederlandse luchtvracht in totaal toeneemt tot 1,6 à 1,7 miljoen ton. Een onzekere factor is het Russisch-Oekraïens conflict, dat niet alleen gevolgen kan hebben voor de handelsstromen met Rusland, maar ook voor het gebruik van het Russische luchtruim. Voor 2015 verwacht het KiM een groei die gelijk is aan de wereldhandel: 4 à 5 procent (op basis van de MEV) (zie Achtergrond 'Methodiek verwachtingen voor de zee en luchtvracht').

  • De hoeveelheid luchtvracht op Schiphol stijgt naar verwachting door naar 1,7 à 1,75 miljoen ton in 2015. Voor Maastricht-Aachen Airport verwacht het KiM een groei van 54.000 ton in 2013 naar 58.000-59.000 in 2014 en 60.000-63.000 ton in 2015. Het vrachtvolume op Maastricht-Aachen Airport is overigens klein ten opzichte van Schiphol (3 procent).

Gebruikte afkortingen