Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

E-fiets wordt steeds meer gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar en steeds vaker ook voor woon-werk en winkelen

E-fiets wordt steeds meer gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar en steeds vaker ook voor woon-werk en winkelen

E-fiets wordt steeds meer gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar en steeds vaker ook voor woon-werk en winkelen

Toelichting


Aandeel van de per e-fiets afgelegde kilometers naar leeftijd en motieven, 2013 en 2014. Bron: CBS OViN (2013-2014); bewerking KiM.  • Tussen 2013 en 2014 is het aantal per e-fiets afgelegde kilometers met grofweg 10 procent toegenomen tot een totaal van ruim 1,6 miljard reizigerskilometers. Jaarlijks maken Nederlanders ruim 300 miljoen verplaatsingen op de e-fiets.
  • Ongeveer de helft van de met een e-fiets verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers. Maar ook volwassenen jonger dan 65 jaar leggen een steeds groter deel van de e-fietskilometers af. Met name het gebruik van de e-fiets onder 50- tot 65-jarigen lijkt toe te nemen: hun aandeel steeg van 30 tot 37 procent van alle e-fietskilometers. Bij volwassenen tot 50 jaar nam het gebruik van de e-fiets licht toe: van 16 naar 19 procent van alle afgelegde e-fietskilometers.
  • Meer dan de helft van alle e-fietskilometers wordt afgelegd voor vrijetijdsdoeleinden, zoals het recreatief toeren. Tussen 2013 en 2014 is er echter vooral een toename zichtbaar in de werk- en winkelgerelateerde kilometers. Ook nemen de aandelen van deze motieven in het totaal afgelegde e-fietskilometers (licht) toe.
  • In totaal leggen personen van 12 jaar en ouder 12 procent van alle fietskilometers af op een e-fiets. Voor 65-plussers is dat 37 procent, voor 50- tot 65-jarigen 17 procent en voor 12- tot 50-jarigen 3 procent.

Verdieping en verklaring


Aandeel van de e-fiets in het totaal aantal fietskilometers naar leeftijd en geslacht (links), en miljoenen e-fietsverplaatsingen naar motief (rechts). Bron: CBS OViN (2013-2014); bewerking KiM.  • Volwassenen tot 50 jaar gebruiken de fiets in toenemende mate voor woon-werkverplaatsingen of verplaatsingen van en naar de winkel: bijna 30 procent van alle e-fietsverplaatsingen van volwassenen tot 50 jaar betreft een woon-werkverplaatsing en eveneens 30 procent betreft verplaatsingen van en naar de winkel.
  • Vrouwen gebruiken de e-fiets vaker dan mannen: vrouwen maken op jaarbasis ongeveer 185 miljoen e-fietsverplaatsingen, mannen gaan 100 miljoen keer per e-fiets op weg. Naar rato van de afgelegde kilometers zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen kleiner, wat erop duidt dat mannen per verplaatsing gemiddeld grotere afstanden afleggen dan vrouwen. 
Gebruikte afkortingen