Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Actieradius van e-fiets anderhalf keer groter dan gewone fiets

Actieradius van e-fiets anderhalf keer groter dan gewone fiets

Actieradius van e-fiets anderhalf keer groter dan gewone fiets

Toelichting


Afstand per verplaatsing in kilometers (links) en gemiddelde snelheid in kilometers per uur (rechts) voor de e-fiets en de ‘gewone’ fiets per leeftijdsgroep, gemiddelden over de jaren 2013 en 2014. Bron: CBS OViN (2013-2014); bewerking KiM.  • Per verplaatsing wordt met de e-fiets gemiddeld 5,5 kilometer afgelegd. Daarmee is de actieradus van de e-fiets anderhalf keer zo groot als die van de ‘gewone’ fiets (gemiddeld 3,6 kilometer per verplaatsing). Deze verhoudingsgewijs grotere actieradius geldt vooral voor mannen. Bij vrouwen is de afgelegde afstand korter en zijn de absolute verschillen tussen e-fiets en gewone fiets minder groot. Naar leeftijd zijn de afstandsverschillen tussen e-fiets en gewone fiets het grootste bij 12- tot 35-jarigen en 65-plussers.
  • De snelheidsverschillen tussen e-fietsers en ‘gewone’ fietsers zijn beperkt, zo blijkt uit gegevens van OViN: 13,1 respectievelijk 12,4 kilometer per uur, een verschil van 6 procent. Bij volwassenen tot 50 jaar zijn de snelheidsverschillen wat groter dan bij ouderen: e-fietsers tot 50 jaar bewegen zich voort met gemiddeld 14,8 kilometer per uur, terwijl deze leeftijdsgroep op ‘gewone’ fietsen gemiddeld 12,3 kilometer per uur haalt. Bij 65- tot 75-jarigen bedraagt de gemiddelde snelheid 12, 4 respectievelijk 11,3 kilometer per uur. 

Verdieping en verklaring


Verdeling van fietsverplaatsingen over afstandsklassen en verdeling van e-fietsverplaatsingen over afstandsklassen, gemiddelden over de jaren 2013-2014. Bron: CBS OViN (2013-2014); bewerking KiM.
Cumulatieve verdeling van verplaatsingen naar afstandsklassen voor de e-fiets en de ‘gewone’ fiets, gemiddelden over de jaren 2013 en 2014. Bron: CBS OViN (2013-2014); bewerking KiM.  • Gaan we niet uit van de gemiddelde afstanden maar van de maximaal acceptabele fietsafstanden (gedefinieerd als de afstand waarbinnen 90 procent van alle verplaatsingen plaatsvindt), dan blijkt de met de e-fiets afgelegde afstand (15 kilometer) bijna twee keer zo groot te zijn als die voor de ‘gewone’ fiets (7,5 kilometer). Voor woon-werkverplaatsingen liggen de maximaal acceptabele afstanden wat minder ver uiteen: 10 kilometer voor de ‘gewone’ fiets en 15 kilometer voor de e-fiets. Voor vrijetijdsdoeleinden scheelt de maximaal acceptabele afstand een factor drie: 10 kilometer voor de ‘gewone’ fiets en 30 kilometer voor de e-fiets.
Gebruikte afkortingen