Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Vooral in de vrije tijd steeds vaker en verder te voet onderweg

Vooral in de vrije tijd steeds vaker en verder te voet onderweg

Vooral in de vrije tijd steeds vaker en verder te voet onderweg

Toelichting


Bijdrage van vaker verplaatsen, verder verplaatsen en meer mensen aan de groei van het totale aantal loopkilometers tussen 2004-2014, in procentpunten. Bron: RWS/CBS, MON/OViN; bewerking KiM.  • Het aantal te voet afgelegde kilometers is sinds 2004 met 13 procent toegenomen. Ongeveer 4,5 procentpunt van deze groei is te herleiden tot de toename van de bevolking, ruim 5 procentpunt is het resultaat van grotere afstanden die te voet worden overbrugd en bijna 3 procentpunt is terug te voeren op het feit dat we vaker lopen. Vooral voor vrijetijdsmotieven zijn we vaker en verder te voet onderweg. Dit geldt vooral voor vrouwelijke 40-plussers.
  • De beschikbare data en de kennis over voetgangers zijn helaas beperkt en verdienen nader onderzoek (zie ook KiM 2015d). Een nadere analyse van de ontwikkelingen per leeftijdsgroep doet evenwel vermoeden dat de toename van het lopen correspondeert met een afname van het autogebruik als bestuurder (voor mannen) en als passagier (voor vrouwen en kinderen). De achterliggende motieven voor deze verschuivingen verdienen nader onderzoek. 
Gebruikte afkortingen