Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regionale mobiliteit personen

Bewoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden langer onderweg dan bewoners van minder verstedelijkte gebieden

Bewoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden langer onderweg dan bewoners van minder verstedelijkte gebieden

Bewoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden langer onderweg dan bewoners van minder verstedelijkte gebieden

Toelichting


Verdeling reisduur in uren (links) en ritafstand in kilometers (rechts), per persoon per dag, naar stedelijksheidsgraad, gemiddeld over de jaren 2010-2014. Bron: CBS OViN (2010-2014); bewerking KiM.  • Bewoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden spenderen meer tijd aan mobiliteit dan bewoners van minder sterk verstedelijkte gebieden.
  • In zeer sterk verstedelijkte gebieden besteden ze vooral meer reistijd aan lopen en fietsen, evenals aan reizen per openbaar vervoer (zowel bus, tram en metro als trein).
  • Wel leggen bewoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden per dag minder kilometers af dan bewoners van minder sterk verstedelijkte gebieden. Over het algemeen geldt dat de afgelegde afstand (per persoon per dag) afneemt naarmate de woonplek stedelijker is.

Verdieping en verklaring

  • Vooral voor jongvolwassenen (20- tot 30-jarigen) zijn er verschille naar stedelijkheid van de woongemeente waarneembaar in het aantal ritten en de gebruikte vervoerwijzen. Jongvolwassenen die in (zeer sterk) stedelijke gebieden wonen, lopen vaker, fietsen vaker en maken vaker gebruik van het openbaar vervoer dan jongvolwassenen uit niet-stedelijke gebieden. De laatsten reizen verhoudingsgewijs vaker per auto.

Verdeling ritten naar stedelijksheidsgraad en leeftijd. Bron: CBS OViN; bewerking KiM.Gebruikte afkortingen