Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regionale mobiliteit personen

Auto belangrijkste vervoerwijze voor inkomende en uitgaande pendel

Auto belangrijkste vervoerwijze voor inkomende en uitgaande pendel

Auto belangrijkste vervoerwijze voor inkomende en uitgaande pendel

Toelichting


Modal split van pendel met een vertrekadres of een aankomstadres binnen 22 steden, gemiddeld over de jaren 2010-2014. Bron: CBS OViN (2010-2014); bewerking KiM.  • De auto is de meest gebruikte vervoerwijze voor de pendel naar en van steden, maar er zijn grote verschillen tussen de steden. In Amsterdam en Den Haag is het aandeel van de auto in de pendelverplaatsingen naar/van de stad ongeveer 55 procent, voor Rotterdam is dat ruim 65 procent, terwijl Utrecht met ruim 60 procent een tussenpositie inneemt. Voor de overige steden zijn er ook grote variaties waarneembaar, met uitschieters naar boven (zoals Apeldoorn en Breda) en naar beneden (zoals Leiden).
  • Ook het openbaar vervoer wordt veel gebruikt voor de pendelverplaatsingen naar en van de steden. Voor de vier grote steden loopt het aandeel van het openbaar vervoer uiteen van bijna 35 procent in Amsterdam tot 20 procent in Rotterdam. Voor de meeste overige steden ligt het aandeel van het openbaar vervoer tussen de 10 en 15 procent. Voor Amersfoort, Haarlem en Leiden neemt het openbaar vervoer 25 procent van alle pendelverplaatsingen voor zijn rekening (zie verder Achtergrond ‘Ruimtelijke variaties in belang verklarende factoren’).
  • De fiets wordt gebruikt voor ongeveer 10 procent van de gemeentegrens overschrijdende pendelverplaatsingen gebruikt. Daarnaast speelt hij bij een groot deel van alle ov-verplaatsingen een rol in het voor- en natransport (dit is in de figuur niet als zodanig zichtbaar omdat de fiets in de registratie is opgenomen als onderdeel van de categorie ov-verplaatsingen).
Gebruikte afkortingen