Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Totale goederenvervoervolume herstelt in 2014 door aantrekkende binnenlandse afzet

Totale goederenvervoervolume herstelt in 2014 door aantrekkende binnenlandse afzet

Totale goederenvervoervolume herstelt in 2014 door aantrekkende binnenlandse afzet

Toelichting


Goederenvervoersstromen in Nederland, 2004 en 2014, in miljoen ton. Bron: CBS; bewerking KiM.
Ontwikkeling van het binnenlands en internationale goederenvervoer in Nederland, in miljoenen ton vervoerd gewicht (links) en miljarden ladingtonkilometers (rechts), 2004-2014. Bron: CBS; bewerking KiM.  • Het goederenvervoer in Nederland (zowel vervoerd gewicht als ladingtonkilometers) ligt in 2014 weer op hetzelfde niveau als dat van voor de economische crisis (2007/2008). Dit is vooral te danken aan de groei van het internationale vervoer in de afgelopen vijf jaar.
  • Het binnenlandse goederenvervoer ligt nog steeds onder het topniveau van 2007/2008. Wel is er voor het eerst sinds jaren weer sprake van een substantiële groei. Deze groei is in 2014 gelijk aan die van het internationale goederenvervoer, namelijk 1,5 procent. Dit komt doordat het volume van de nationale bestedingen in 2014 is toegenomen, nadat het in de voorgaande twee jaar was gedaald. Bovendien zijn ook de bouwactiviteiten in 2014 weer toegenomen (zie Achtergrond ’Binnenlandse bestedingen en bouwactiviteiten nemen weer toe’). De toename van het goederenvervoer is verder terug te zien in de ontwikkeling van het vrachtverkeer (zie Achtergrond ‘Bijdrage vrachtverkeer aan reistijdverlies’).
  • Onder invloed van het economisch herstel in 2014 is het vervoerd gewicht voor alle vervoersstromen in 2014 toegenomen met 1,5 procent. Alle vervoerwijzen, met uitzondering van de buisleiding, deelden in deze groei. Het aantal ladingtonkilometers op Nederlands grondgebied bleef in 2014 gelijk.

Verdieping en verklaring


Verklaring ontwikkeling vervoerd gewicht tussen 2004 en 2014 (index 2004=100). Bron: KiM.  • Vijf macrotrends liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van het vervoerd gewicht: economische groei, verdienstelijking, internationalisering, dematerialisatie en daling van de reële transportkosten.
  • De economische groei (+12 procent) en de internationalisering (+25 procent) zijn belangrijke verklaringen voor de groei van het goederenvervoer tussen 2004 en 2014. Tegelijkertijd is de groei getemperd doordat economische activiteiten zijn verschoven naar de dienstensector. Bovendien worden de vervoerde producten steeds hoogwaardiger en lichter (zie ook Achtergronden ‘Structurele trends in het goederenvervoer sinds 1970’ en ‘Economie en internationalisering drijvende krachten achter groei goederen’). De toegevoegde waarde van de goederenproducerende sectoren is in constante prijzen in 2004 en 2014 gelijk.
  • Er resteert een daling van 13 procentpunten die met de vijf genoemde verklaringen niet expliciet kan worden geduid. De ontwikkelingen in de periode 2004-2014 waren nogal veranderlijk: een toename van het vervoer tussen 2004 en 2007/2008 met 8 procent, gevolgd door een afname van 8 procent in 2009, een toename met 7 procent in 2010 en vervolgens een trage groei.
Gebruikte afkortingen