Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Marktaandeel van de Nederlandse zeehavens in de totale goederenoverslag in 2014 nagenoeg stabiel

Marktaandeel van de Nederlandse zeehavens in de totale goederenoverslag in 2014 nagenoeg stabiel

Marktaandeel van de Nederlandse zeehavens in de totale goederenoverslag in 2014 nagenoeg stabiel

Toelichting


Ontwikkeling overslag in de Nederlandse zeehavens in miljoen ton (links) en aandelen van de Nederlandse zeehavens ten opzichte van het totaal van de buitenlandse zeehavens in de Hamburg – Le Havre (HLH) range (rechts) in de periode 2004-2014. Bron: Havenbedrijven; bewerking KiM.  • Rotterdam heeft het grootste marktaandeel in de Hamburg – Le Havre range en dit aandeel schommelt al jaren tussen de 35 en 37 procent. In 2014 werd in Rotterdam 26 procent meer overgeslagen dan in 2004. De overslag ligt alweer enkele jaren boven het niveau van voor de crisis (2008).
  • In 2014 nam de overslag in Rotterdam toe van 440,5 miljoen ton naar 444,7 miljoen ton. Het aandeel van Rotterdam in de Hamburg – Le Havre daalde echter licht doordat andere zeehavens in dit gebied meer groeiden. In de andere Nederlandse zeehavens nam de overslag in 2014 meer dan gemiddeld toe. Hierdoor bleef het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens vrijwel gelijk.
  • De overslag in de Nederlandse zeehavens is toegenomen van 464 miljoen ton in 2004 tot 589 miljoen ton in 2014. Meer dan de helft van deze toename werd gerealiseerd in de overslag van minerale olieproducten in Rotterdam en Amsterdam. De groei in de containeroverslag in Rotterdam is goed voor circa een derde van de toename.
  • De beperkte groei van de goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens in 2014 is vooral een gevolg van een daling in de overslag van de minerale olieproducten in Rotterdam. De Rotterdamse overslag van containers groeide wel, zelfs meer dan gemiddeld in de Hamburg – Le Havre range.

Verdieping en verklaring


Ontwikkeling marktaandelen Rotterdam en Amsterdam samen per goederencategorie in de Hamburg – Le Havre range. Bron: HbR (2015).  • De helft van de overslag in de havens van Rotterdam en Amsterdam heeft betrekking op energieproducten zoals kolen en aardolieproducten. De energiemarkten zijn sterk in beweging, wat leidt tot aanzienlijke fluctuaties in omvang en samenstelling van het vervoer van energieproducten via de havens. Juist bij die energieproducten hebben de Nederlandse zeehavens in de Hamburg – Le Havre range een groot en toenemend marktaandeel.
  • In het afgelopen decennium is in de havens van Rotterdam en Amsterdam relatief veel nieuwe tankopslagcapaciteit in gebruik genomen. Hiermee is ingespeeld op de spilfunctie van de havens in de wereldwijde handel in aardolieproducten. De overslag van minerale olieproducten in de havens van Rotterdam en Amsterdam kon daardoor tussen 2004 en 2013 verdrievoudigen, tot meer dan 120 miljoen ton in 2013. Dit is vergelijkbaar met de overslag van containerlading en ruim meer dan de overslag van ruwe aardolie (90 miljoen ton). In 2014 daalde de overslag van olieproducten in Rotterdam fors, terwijl die in Antwerpen flink toenam.
Gebruikte afkortingen