Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Containeroverslag in Rotterdam nam in 2014 met 6 procent toe

Containeroverslag in Rotterdam nam in 2014 met 6 procent toe

Containeroverslag in Rotterdam nam in 2014 met 6 procent toe

Toelichting


Ontwikkeling containeroverslag in miljoenen TEU (links) en aandelen havens (rechts) in de Hamburg – Le Havre range (HLH). Bron: HbR (2015).  • De overslag van containers in de Hamburg – Le Havre range schommelde vanaf 2011 rond de 40 miljoen TEU (Twenty Feet Equivalent Unit, de standaardmeeteenheid voor containers) per jaar. In 2014 steeg de overslag naar bijna 42 miljoen TEU: een toename van 4,1 procent. Hiermee ligt de overslag van containers nu definitief boven het niveau van voor de crisis.
  • Het aandeel van Rotterdam in de containeroverslag in de Hamburg – Le Havre range steeg, na een daling tussen 2005 en 2008 naar onder de 27 procent, in 2009 en 2010 tot bijna 30 procent. Na een lichte daling in 2013 nam het aandeel van Rotterdam in de containeroverslag in de Hamburg – Le Havre range weer iets toe, van 28,8 in 2013 naar 29,3 procent in 2014. Dit is net onder het topjaar 2005, waarin het aandeel 29,4 procent was.
    • Ontwikkelingen zoals het inzetten van grotere schepen, alliantievorming en congestievorming in de zeehavens hebben grote invloed op de redersbeslissingen, waardoor containerstromen makkelijk en snel tussen zeehavens kunnen verschuiven.
    • In 2013 hebben diverse containerrederijen hun vaarschema’s aangepast, waardoor een groot pakket containers verschoof naar andere havens in de Hamburg – Le Havre range, ten koste van Rotterdam.
  • De containeroverslag in Rotterdam nam met 5,8 procent toe tot 12,3 miljoen TEU in 2014. De belangrijkste concurrenten van Rotterdam zijn Hamburg en Antwerpen. De overslag in Hamburg en Antwerpen nam toe met 5,1 respectievelijk 4,7 procent.
  • Door de gematigde groei in de vervoersvraag en de forse uitbreiding van de scheepscapaciteit in de afgelopen jaren zijn de tarieven voor containervervoer sterk gedaald (zie Achtergrond ‘Ontwikkeling tarieven containervervoer’).

Verdieping en verklaring


Bezetting containerterminals (in benuttingsgraad) in Rotterdam ten opzichte van het gemiddelde van de grote zeehavens in de Hamburg – Le Havre (HLH) range in de periode 2009-2014. Bron: ISL & IHS (2015).  • De terminalcapaciteit in de Hamburg – Le Havre range wordt redelijk benut, met een gemiddelde van 63 procent in 2014. De benuttingsgraad in Rotterdam in 2014 was 74 procent en ligt daarmee boven het gemiddelde van de grote zeehavens in de Hamburg – Le Havre range.
Gebruikte afkortingen