Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Aandeel binnenvaart in het containervervoer van en naar het achterland blijft toenemen

Aandeel binnenvaart in het containervervoer van en naar het achterland blijft toenemen

Aandeel binnenvaart in het containervervoer van en naar het achterland blijft toenemen

Toelichting


Ontwikkeling van de modal split in het multimodale achterlandvervoer van containers in de Rotterdamse haven, in miljoen TEU (links) en in aandelen (rechts), in de periode 2004-2014. Bron: HbR (2015).  • Tot en met 2011 kende Rotterdam een meer dan gemiddelde groei van de zee-zeedoorvoer (ook wel ‘feeder’ of ‘transhipment’ genoemd). Het modal-splitaandeel van de zee-zeedoorvoer nam toe van 24 procent in 2004 tot 39 procent in 2011. Sinds 2011 daalt het aandeel zee-zeedoorvoer echter; het nam af van 35,3 procent in 2013 naar 34,2 procent in 2014. Desondanks nam de zee-zeedoorvoer van containers in 2014 weer licht toe, van 2,37 miljoen TEU in 2013 naar 2,44 miljoen TEU.
  • Het aandeel van binnenvaart en spoor in het vervoer van en naar Rotterdam was tussen 2004 en 2014 vrij constant, 22 respectievelijk 7 procent (met uitzondering van de periode 2006-2009, waarin het aandeel voor zowel de binnenvaart als het spoor 1 procent hoger lag). In 2014 nam het aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer (inclusief zee-zeedoorvoer) toe naar 23,5 procent (van 22,5 procent in 2013).
  • Het aandeel van het wegvervoer in het achterlandvervoer (inclusief zee-zeedoorvoer) van containers is tussen 2004 en 2014 vrijwel continu gedaald, van 46 naar 35 procent. Het achterlandvervoer vanuit Rotterdam over de weg nam in 2014 toe naar 4,2 miljoen TEU, maar ligt nog ruim onder het niveau van het piekjaar 2007 (4,7 miljoen TEU).
  • Ten opzichte van het wegvervoer is het multimodale vervoer per spoor en binnenvaart de afgelopen jaren dus relatief belangrijker geworden in het achterlandvervoer vanuit Rotterdam. 

Verdieping en verklaring

  • Bij alle vervoerwijzen in het achterlandvervoer van containers is er sprake van groei. Vooral de laatste drie jaar heeft de binnenvaart een groter aandeel in het vervoer van containers verworven. In het achterlandvervoer van containers, dus zonder zee-zeedoorvoer, hebben spoor en binnenvaart in 2014 samen een aandeel van 53 procent.
  • De groei van de containerbinnenvaart is mede mogelijk geworden doordat er in Nederland steeds meer achterlandterminals bij komen. Een belangrijk deel van de ongeveer 35 achterlandterminals is te vinden langs de vaarroutes in het zuiden van Nederland.

Achterlandterminals in Nederland. Bron: KiM.  • Van de gemeenten die de hoogste overslagcijfers hebben van per binnenvaart aangevoerde containers, zijn Venray, Venlo, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Tilburg en Veghel in 2014 het meest gegroeid. De gemiddelde groei bij deze gemeenten over de laatste drie jaar lag boven de 15 procent (KiM-bewerking van CBS-gegevens).

Top 20 van gemeenten op basis van geladen en geloste containers (in TEU) via de binnenvaart, in de periode 2011-2014 (exclusief Rotterdam). Bron: CBS; bewerking KiM.Gebruikte afkortingen