Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

In Rijnmond en Noord-Brabant worden de meeste goederen vervoerd

In Rijnmond en Noord-Brabant worden de meeste goederen vervoerd

In Rijnmond en Noord-Brabant worden de meeste goederen vervoerd

Toelichting


Geloste en geladen goederen per provincie (in miljoen ton), uitgesplitst in binnenlands en internationaal vervoer, in 2014. Bron: CBS.  • In de regio’s Rijnmond en Noord-Brabant worden de meeste goederen geladen en gelost, 234 respectievelijk 154 miljoen ton in 2014.
  • Gemiddeld blijft een derde van de goederen binnen de provinciegrenzen, een derde gaat naar of komt uit de rest van Nederland en een derde wordt vervoerd van of naar het buitenland. Het Noorzeekanaalgebied, Rijnmond en Zeeland zijn relatief meer op het buitenland gericht. In Rijnmond wordt zelfs meer dan twee derde van de goederen vervoerd van en naar het buitenland.
  • Noord-Brabant is de provincie met de meeste goederen die een herkomst hebben binnen de provincie of afkomstig uit een andere provincie.

Verdieping en verklaring

  • Regionale ontwikkelingen in het goederenvervoer hangen samen met ontwikkelingen in de handel en de logistiek. Een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de logistiek in een regio is de toename van het commerciële logistieke vastgoed, oftewel de totale omvang van de distributiecentra in een regio, gemeten in bruto vierkante meters vloeroppervlak.
  • De regio’s met de grootste voorraad logistiek vastgoed zijn: West-Brabant, Groot-Amsterdam, Noord-Limburg en Groot-Rijnmond. Door de sterke groei van logistiek in Noord-Limburg is deze regio er in de periode 2004-2014 in geslaagd de derde positie over te nemen van de regio Groot-Rijnmond. In de top 10 zijn Noord-Limburg en Midden-Brabant de grootste groeiers.

Logistiek vastgoed (in miljoen m2) per provincie, in 2004 en 2014, en de toename tussen 2004 en 2014, uitgedrukt in percentage van 2004. Bron: Bak Property Research & Consultancy; bewerking KiM.Gebruikte afkortingen