Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Binnenvaart en spoor van groot belang voor het achterlandvervoer van de zeehavens

Binnenvaart en spoor van groot belang voor het achterlandvervoer van de zeehavens

Binnenvaart en spoor van groot belang voor het achterlandvervoer van de zeehavens

Toelichting


Ontwikkeling goederenvervoer in vervoerd gewicht (miljoen ton) per landsdeel en vervoerwijze binnenvaart, spoor en weg in 2004, 2010 en 2014. Bron: CBS.  • Per regio treden er grote verschillen op in de aandelen die spoor en binnenvaart hebben in het totale goederenvervoer. Het spoorvervoer speelt, met een aandeel van 15 procent, vooral een rol in het internationale vervoer van en naar de Rijnmond. Gemiddeld genomen voor heel Nederland heeft het spoorvervoer een aandeel van 3,5 procent in het vervoerd gewicht. Het aandeel van het spoor in het binnenlands vervoer en in het internationale vervoer van en naar het noorden, het oosten en overig West is bijzonder laag.
  • De binnenvaart heeft een aandeel van gemiddeld 30 procent. Vooral het aandeel in de zeehavenregio’s Noordzeekanaalgebied en Rijnmond is hoog, namelijk 56 respectievelijk 59 procent. In het internationale vervoer van en naar de zeehavenregio’s Noordzeekanaalgebied en Rijnmond liggen deze aandelen nog veel hoger, namelijk 74 respectievelijk 71 procent.
  • Het totale goederenvervoer over de weg, per binnenschip en per spoor is tussen 2004 en 2014 met circa 30 miljoen ton toegenomen. Het vervoer per binnenschip ligt in 2014 circa 32 miljoen ton hoger dan in 2004; voor het spoorvervoer is dit circa 5 miljoen ton hoger. De daling in het goederenwegvervoer is het grootst in het internationale vervoer richting regio  overig West.
  • De grootste toenames in het vervoerd gewicht tussen 2004 en 2014 treden op in het internationale vervoer per binnenschip van het Noordzeekanaalgebied en het internationale spoorvervoer van Rijnmond.
  • Naast het aandeel spoor in het internationale vervoer van en naar Rijnmond is het aandeel binnenvaart in het vervoer van en naar het overige westen een opvallende groeier: dit aandeel is tussen 2004 en 2014 toegenomen met een kwart tot een aandeel van 14 procent. Hetzelfde geldt voor het aandeel binnenvaart in het binnenlands vervoer van en naar het oosten: dit is tussen 2004 en 2014 toegenomen met een kwart tot een aandeel van 11,4 procent.
Gebruikte afkortingen