Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Luchtvracht in 2014 flink gegroeid tot boven topniveau van 2007

Luchtvracht in 2014 flink gegroeid tot boven topniveau van 2007

Luchtvracht in 2014 flink gegroeid tot boven topniveau van 2007

Toelichting


Ontwikkeling luchtvrachtoverslag (in 1.000 ton) op Nederlandse luchthavens per landengroep van herkomst of bestemming, 2004-2013. Bron: CBS. • De luchtvracht via de Nederlandse luchthavens groeide in 2014 met 6,7 procent tot meer dan 1,69 miljoen ton. Hiermee werd voor het eerst sinds de crisis het topjaar 2007 (1,65 miljoen ton) overtroffen, zij het nipt.
 • Iets meer dan de helft van de luchtvracht in Nederland heeft een herkomst of bestemming in Azië. Na een piek in 2008 nam het aandeel van en naar Azië voornamelijk af, terwijl het aandeel Europa juist toenam.
 • Vooral het vervoer van en naar Europa en Noord-Amerika zit in de lift, met een groei van 13,3 respectievelijk 14 procent ten opzichte van 2013. De luchtvrachtoverslag vindt hoofdzakelijk plaats op Schiphol (97 procent); de rest wordt overgeslagen op de luchthaven van Maastricht (3 procent). De luchtvracht op Schiphol is in 2014 met 6,7 procent gegroeid, naar ruim 1,6 miljoen ton.
 • In de afgelopen jaren zijn de inkomende en uitgaande vrachtstromen meer in balans gekomen. Lange tijd werd er op Schiphol veel meer vracht gelost dan geladen, een verschil dat kon oplopen tot meer dan 15 procent. Inmiddels bedraagt het verschil 6 procent. Voor een verdere uitsplitsing van de balans geladen-gelost per werelddeel zie Achtergrond ‘Goederenstromen op Schiphol naar werelddeel en samenstelling luchtvracht’.
 • In gewicht gemeten valt de luchtvracht in het niet bij de zware goederenstromen die plaatsvinden in de zeehavens. Daarentegen is de waarde van de goederen die via de luchthavens worden vervoerd, wel aanzienlijk. Zo wordt circa 23 procent van de waarde van de goederenhandel van de 27 EU-lidstaten (EU-27) met de rest van de wereld door de lucht vervoerd, terwijl het hierbij om slechts 0,6 procent van het handelsgewicht gaat (Eurostat 2014). De waarde van deze door de lucht in- en uitgevoerde goederen in de EU-27 is gemiddeld 58 euro per kilo, tegenover gemiddeld ruim 1,6 euro per kilo voor de totale handel van en naar de EU (zie Achtergrond ‘Goederenstromen op Schiphol naar werelddeel en samenstelling luchtvracht’).
 • Van de vier grote Europese hub-luchthavens kende Schiphol in 2014 de grootste groei.

De ontwikkeling van de luchtvracht (in miljoen ton) voor de vier grootste luchthavens, in de periode 2000-2014. Bron: Schiphol. • Maastricht Aachen Airport is de enige regionale luchthaven waar in substantiële mate vracht wordt verwerkt. In 2014 ging het om 80.000 ton vracht, waarvan 57.000 ton werd gevlogen en het overige onder luchtvaartcondities over de weg werd vervoerd. 

Verdieping en verklaring


Luchtvracht op Schiphol naar type vervoer (in tonnen en indexen), 2004-2014. Bron: Schiphol; bewerking KiM. • Het merendeel van de luchtvracht wordt vervoerd met vrachtvliegtuigen (full freighters). In 2014 werd 61 procent van de vracht vervoerd in vrachtvliegtuigen (full freighters) en 39 procent in de buik van passagiersvliegtuigen (belly freight).
 • Het volume van de belly freight is vrij constant. De groei in het vrachtvolume na het crisisdieptepunt van 2009 zit vooral bij de full freighters.
 • Het aantal vluchten met full freighters op Schiphol ligt in 2014 10 procent onder het niveau van het ‘top’-jaar 2007, en 22 procent boven het niveau van het dieptepunt in 2009.
 • De gemiddelde belading van de full freighters is de afgelopen jaren toegenomen doordat grotere vrachtvliegtuigen zijn ingezet.
Gebruikte afkortingen