Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Onbetrouwbaarheid van de reistijd op hoofdwegen is in 2014 voor het eerst sinds 2010 toegenomen

Onbetrouwbaarheid van de reistijd op hoofdwegen is in 2014 voor het eerst sinds 2010 toegenomen

Onbetrouwbaarheid van de reistijd op hoofdwegen is in 2014 voor het eerst sinds 2010 toegenomen

Toelichting


Ontwikkeling van reistijd en onbetrouwbaarheid via het hoofdwegennet (2004=100). Bron: KiM.  • Behalve met reistijdverliezen door files en vertragingen heeft de reiziger ook te maken met onbetrouwbaarheid van de reistijd: de mate waarin de reistijd langer of korter is dan de reistijd die de reiziger van tevoren verwacht. De totale onbetrouwbaarheid omvat zowel de structurele, dagelijkse variaties als de incidentele kleine en grote verstoringen (en wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie van de reistijd). Een deel van de totale onbetrouwbaarheid heeft betrekking op reistijden die voor reizigers extreem lang zijn en die bijvoorbeeld het gevolg zijn van incidenten of extreme drukte. Dit deel noemen we ‘extreme reistijdverliezen’ (zie Achtergrond ‘Definitie van onbetrouwbaarheid en extreme reistijdverliezen’).
  • Nadat de onbetrouwbaarheid van de reistijden op het hoofdwegennet sinds 2010 verminderde, nam deze in 2014 weer toe. De totale onbetrouwbaarheid van de reistijd nam in 2014 met 5 procent toe, de extreme reistijdverliezen met 7 procent. Ten opzichte van 2004 is de onbetrouwbaarheid met 12 procent verminderd en is het extreme reistijdverlies met 2 procent toegenomen. Voor een verklaring van de ontwikkeling van de extreme reistijdverliezen, zie Achtergrond ‘Verklaring van de ontwikkeling van de extreme reistijdverliezen’.
  • Evenals de toename van het reistijdverlies is de toename van de onbetrouwbaarheid in 2014 veroorzaakt door een toename van het verkeer in de spits in de Randstad en Noord-Brabant. Deze toename heeft te maken met het economisch herstel na de crisis.
  • Evenals het reistijdverlies zijn de totale onbetrouwbaarheid van de reistijd en de extreme reistijdverliezen in de periode 2004-2014 vooral toegenomen door sociaal-economische factoren en verminderd door de introductie van extra rijstroken. Verkeersmanagement (dynamische route-informatiepanelen en toeritdoseerinstallaties) had van 2004-2014 een duidelijk groter effect op de afname van de onbetrouwbaarheid van reistijd dan op de afname van het reistijdverlies (zie ook ‘Verdieping en verklaring’).

Verdieping en verklaring


Verklaring van de ontwikkeling van de totale onbetrouwbaarheid (minuten) op het hoofdwegennet, 2004-2013, in de Randstad en op aansluitende wegen. Bron: KiM.  • Van 2004 tot 2008 nam de totale onbetrouwbaarheid op de hoofdwegen in de Randstad en omstreken met 19 procent toe, om tussen 2008 en 2013 met 29 procent af te nemen en in 2014 weer met 5 procent toe te nemen. De afname over de gehele periode 2004-2014 bedraagt 12 procent.
  • Verlagingen van de maximum toegestane snelheid, bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren, en trajectcontroles op het hoofdwegennet droegen gezamenlijk bij aan een toename van het reistijdverlies met circa 4 procent en aan een afname van de onbetrouwbaarheid met circa 4 procent.
Gebruikte afkortingen