Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Toekomstbeeld 2015-2020

Luchtvaart groeit verder door

Luchtvaart groeit verder door

Luchtvaart groeit verder door

Toelichting


Ontwikkeling van het aantal passagiers (in miljoenen reizigersbewegingen) op vliegvelden in Nederland. Bron: KiM.  • De luchtvaart blijft groeien. Dat laten de cijfers over het aantal passagiers op de vliegvelden in het eerste halfjaar van 2015 zien. Op basis van deze cijfers schat het KiM de groei voor Schiphol over heel 2015 op een kleine 5 procent, tot meer dan 57 miljoen passagiersbewegingen. Bij regionale luchthavens is het beeld wisselend. Eindhoven zal nog duidelijk groeien, terwijl het aantal passagiers op Rotterdam lijkt te stabiliseren. De ontwikkelingen op Groningen en Maastricht zijn onzeker. Voor 2015 verwacht het KiM voor het totaal van de regionale luchthavens een groei van bijna 9 procent. Het totaal aantal passagiersbewegingen op Nederlandse luchthavens komt daarmee in 2015 op bijna 64 miljoen.
  • Het KiM verwacht voor 2020 een toename van de passagiersbewegingen tot bijna 66 miljoen op Schiphol in 2020 en iets minder dan 75 miljoen voor geheel Nederland. Voor de jaren 2016 tot en met 2020 is de ontwikkeling vooral afhankelijk van het verdere herstel van de economie en de ontwikkeling van de wereldhandel en de kerosineprijs (zie Achtergrond ‘Methodiek toekomstige ontwikkeling luchtvaart passagiers).
Gebruikte afkortingen