Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Vliegtuig en auto zijn de belangrijkste vervoermiddelen van buitenlandse toeristen om naar/van Nederland te reizen

Vliegtuig en auto zijn de belangrijkste vervoermiddelen van buitenlandse toeristen om naar/van Nederland te reizen

Vliegtuig en auto zijn de belangrijkste vervoermiddelen van buitenlandse toeristen om naar/van Nederland te reizen

Toelichting


Aantallen buitenlandse gasten en vervoermiddel om naar/van Nederland te reizen, in duizenden (bron voor 2005-data: NBTC+CBS, Statistiek inkomend toerisme 2005, bron voor 2015-data: NBTC, Bestand Onderzoek Inkomend Toerisme 2014)


  • Sinds 2005 zijn de aandelen om naar en van Nederland te reizen voor auto en vliegtuig gelijk gebleven. Het aantal vliegreizen naar Nederland is gegroeid, maar ook het aantal korte autovakanties vanuit de directe buurlanden, waardoor beide gelijke tred houden.
  • Het aandeel van de trein is gegroeid ten koste van het aandeel bus en touringcar.
  • 96 procent van de inkomende toeristen per vliegtuig komt op Schiphol aan.
  • Het aantal buitenlanders dat Nederland bezoekt is tussen 2005 en 2015 gestegen van 10 naar 15 miljoen per jaar, dat is een groei van 50 procent.
  • De belangrijkste herkomstlanden zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Aantallen buitenlandse gasten per herkomstland/regio, in duizenden (bron voor 2005-data: NBTC+CBS, Statistiek inkomend toerisme 2005, bron voor 2015-data: NBTC-website, 2015)


Verdieping en verklaring


De verdeling van belangrijkste vervoermiddelen van buitenlandse toeristen binnen Nederland (aandeel verplaatsingen). Links: van alle buitenlandse toeristen samen, rechts: van de buitenlandse toeristen die per vliegtuig naar Nederland zijn gekomen (bron: NBTC, Bestand Onderzoek Inkomend Toerisme 2014).


  • Tijdens hun verblijf in Nederland zijn de auto en de taxi de belangrijkste vervoermiddelen voor buitenlandse toeristen, gevolgd door ‘te voet’, trein, BTM en de fiets.
  • De toeristen die per vliegtuig in Nederland zijn aangekomen maken tijdens hun verblijf voornamelijk gebruik van het openbaar vervoer (trein en BTM). Voor de toeristen die gebruik hebben gemaakt van de luchthaven Schiphol zijn de vervoerwijzen in het voor- en natransport naar en van Schiphol uitgesplitst in 'Verdieping en VerklaringLuchtvaart blijft groeien'.

Achtergrond


ODF-bestanden Personenvervoer


Gebruikte afkortingen