Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Verjonging in het gebruik van de e-fiets en steeds meer gebruik voor woon-werkverkeer en winkelen

Verjonging in het gebruik van de e-fiets en steeds meer gebruik voor woon-werkverkeer en winkelen

Verjonging in het gebruik van de e-fiets en steeds meer gebruik voor woon-werkverkeer en winkelen

Toelichting


Verdeling van de per e-fiets afgelegde kilometers over leeftijd en motieven, 2013 en 2015. Bron: CBS OViN (2013-2015); bewerking KiM.


  • Jaarlijks maken Nederlanders grofweg 300 miljoen verplaatsingen op de e-fiets waarbij ongeveer 1,5 miljard kilometers worden overbrugd.
  • Ongeveer de helft  van de met een e-fiets verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers. Maar ook volwassenen jonger dan 65 jaar leggen een steeds groter deel van de e-fietskilometers af. Met name het gebruik van de e-fiets onder 50- tot 65-jarigen lijkt toe te nemen: hun aandeel steeg van 30 tot 37 procent van alle e-fietskilometers.
  • Meer dan de helft van alle e-fietskilometers wordt afgelegd voor vrijetijdsdoeleinden, zoals het recreatief toeren. Tussen 2013 en 2015 is er echter vooral een toename zichtbaar in het aandeel van de werk- en winkelgerelateerde kilometers.
  • In totaal leggen personen van 12 jaar en ouder een tiende van alle fietskilometers af op een e-fiets. Voor 65-plussers is dat ongeveer 30 procent, voor 50- tot 65-jarigen 16 procent en voor 12- tot 50-jarigen 3 procent.

Verdieping en verklaring


Aandeel van de e-fiets in het totaal aantal fietskilometers naar leeftijd en geslacht (links), en miljoenen e-fietsverplaatsingen naar leeftijd en motief (rechts). Bron: CBS OViN (2013-2015); bewerking KiM.


  • Volwassenen tot 50 jaar gebruiken de fiets in toenemende mate voor woon-werkverplaatsingen of verplaatsingen van en naar de winkel: ruim 25 procent van alle e-fietsverplaatsingen van volwassenen tot 50 jaar betreft een woonwerkverplaatsing en eveneens een kwart betreft verplaatsingen van en naar de winkel.
  • Vrouwen gebruiken de e-fiets vaker dan mannen: vrouwen maken op jaarbasis ongeveer 180 miljoen e-fietsverplaatsingen, mannen gaan 100 miljoen keer per e-fiets op weg. Naar rato van de afgelegde kilometers zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen kleiner, wat erop duidt dat mannen per verplaatsing gemiddeld grotere afstanden afleggen dan vrouwen (respectievelijk 6,7 en 4,6 kilometer).

Achtergrond


ODF-bestanden Personenvervoer


Gebruikte afkortingen