Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Actieradius van e-fiets anderhalf keer groter dan gewone fiets

Actieradius van e-fiets anderhalf keer groter dan gewone fiets

Actieradius van e-fiets anderhalf keer groter dan gewone fiets

Toelichting


Afstand per verplaatsing in kilometers (links) en gemiddelde snelheid in kilometers per uur (rechts) voor de e-fiets en de ‘gewone’ fiets per leeftijdsgroep, gemiddelden over de jaren 2013, 2014 en 2015. Bron: CBS OViN (2013-2015); bewerking KiM.


  • Per verplaatsing wordt met de e-fiets gemiddeld 5,3 kilometer afgelegd. Daarmee is de actieradius van de e-fiets anderhalf keer zo groot als die van de ‘gewone’ fiets (gemiddeld 3,6 kilometer per verplaatsing). Deze verhoudingsgewijs grotere actieradius geldt vooral voor mannen. Bij vrouwen is de afgelegde afstand korter en zijn de absolute verschillen tussen e-fiets en gewone fiets minder groot. Naar leeftijd zijn de afstandsverschillen tussen e-fiets en gewone fiets het grootste bij 12- tot 50-jarigen.
  • De snelheidsverschillen tussen e-fietsers en ‘gewone’ fietsers zijn beperkt, zo blijkt uit gegevens van OViN: 13,0 respectievelijk 12,4 kilometer per uur, een verschil van ruim 5 procent. Bij volwassenen tot 50 jaar zijn de snelheidsverschillen wat groter dan bij ouderen: e-fietsers tot 50 jaar bewegen zich voort met gemiddeld 14,5 kilometer per uur, terwijl deze leeftijdsgroep op ‘gewone’ fietsen gemiddeld 12,4 kilometer per uur haalt. Bij 65- tot 75-jarigen bedraagt de gemiddelde snelheid 12,3 respectievelijk 11,4 kilometer per uur.

Verdieping en verklaring


Verschillen in verplaatsingsafstanden tussen ‘gewone’ en e-fietsverplaatsingen en het aandeel van de verschillen in verplaatsingsafstanden dat te herleiden is tot het langer onderweg zijn (langere reisduur) en het sneller onderweg zijn (grotere snelheid) , 2013-2014. Bron: CBS OViN (2013-2015); bewerking KiM.


  • Dat de snelheidsverschillen kleiner zijn dan de verschillen in afgelegde afstanden impliceert dat e-fietsers gemiddeld ook langer onderweg zijn (lees: per verplaatsing meer reistijd gebruiken).
  • Uit een nadere analyse van OViN-data uit 2013 en 2014 blijkt dat ongeveer 80 procent van de verschillen in verplaatsingsafstanden tussen e-fieters en ‘gewone’ fietsers herleid kunnen worden tot langere reistijden en 20 procent te herleiden is tot grotere verplaatsingssnelheden.
  • Voor tieners wegen de hogere snelheid en de langere reisduur als verklaring voor de verschillen in verplaatsingsafstanden even zwaar. Bij ouderen (55+) wordt 80 procent van de verschillen in verplaatsingsafstanden veroorzaakt doordat men langer onderweg is en slechts 20 procent doordat men sneller fietst. Deze resultaten lijken te impliceren dat snelheid een minder grote rol speelt in het verklaren van de grotere afgelegde afstanden dan andere factoren zoals het comfort. 

Cumulatieve verdeling van verplaatsingen naar afstandsklassen voor de e-fiets en de ‘gewone’ fiets, gemiddelden over de jaren 2013, 2014 en 2015. Bron: CBS OViN (2013-2015); bewerking KiM.


  • Gaan we niet uit van de gemiddelde afstanden maar van de maximaal acceptabele fietsafstanden (gedefinieerd als de afstand waarbinnen 90 procent van alle verplaatsingen plaatsvindt), dan blijkt de met de e-fiets afgelegde afstand (15 kilometer) bijna twee keer zo groot te zijn als die voor de ‘gewone’ fiets (7,5 kilometer).
  • Voor woonwerkverplaatsingen liggen de maximaal acceptabele afstanden wat minder ver uiteen: 10 kilometer voor de ‘gewone’ fiets en 15 kilometer voor de e-fiets. Voor vrijetijdsdoeleinden scheelt de maximaal acceptabele afstand een factor drie: 10 kilometer voor de ‘gewone’ fiets en 30 kilometer voor de e-fiets.

Achtergrond


ODF-bestanden Personenvervoer


Gebruikte afkortingen