Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

E-fietsbezitters maken minder vaak gebruik van de auto en het OV maar vooral minder van de ‘gewone’ fiets

E-fietsbezitters maken minder vaak gebruik van de auto en het OV maar vooral minder van de ‘gewone’ fiets

E-fietsbezitters maken minder vaak gebruik van de auto en het OV maar vooral minder van de ‘gewone’ fiets

Toelichting


Effect van e-fietsbezit op het gebruik van andere vervoerwijzen (uitgedrukt in aandelen van e-fietsbezitters die aangeven meer of minder gebruik te maken van andere vervoerwijzen), 2016. Bron: Beleving en beeldvorming van mobiliteit (2016); bewerking KiM.


  • Ruim 40 procent van de e-fietsbezitters geeft aan dat zij als gevolg van het e-fietsen (veel) minder gebruik zijn gaan maken van de auto. Anderzijds zegt meer dan de helft van de e-fietsers dat het e-fietsgebruik niet van invloed is (geweest) op het autogebruik. Het merendeel van alle e-fietsbezitters (ongeveer driekwart) geeft aan dat het gebruik van de e-fiets met name heeft geleid tot een (sterke) afname in het gebruik van de ‘gewone’ fiets.
  • Het e-fietsgebruik lijkt ook te resulteren in minder ov-gebruik: ongeveer een kwart van de e-fietsbezitters zegt sinds zij een e-fiets gebruiken minder per trein te reizen en ongeveer 30 procent zegt minder vaak per bus, tram en/of metro te reizen.

Verdieping en verklaring


Antwoorden van e-fietsbezitters op stellingen over de effecten van e-fietsgebruik, 2016. Bron: Beleving en beeldvorming van mobiliteit (2016); bewerking KiM.


  • Bijna 60 procent van de e-fietsers bevestigt de stelling dat e-fietsgebruik heeft geresulteerd in minder autogebruik en 30 procent geeft aan dat het tot minder OV-gebruik heeft geleid.
  • Ongeveer tweederde van alle e-fietsgebruikers stelt dat zij sinds aanschaf van de e-fiets vaker, verder en sneller zijn gaan fietsen. Een minderheid ontkent dat zij vaker, verder en sneller zouden zijn gaan fietsen.
  • Tweederde van de e-fietsers onderschrijft de stelling dat het een voordeel is dat je sneller verplaatst. Bijna 90 procent stelt dat het een voordeel is dat je minder snel moe wordt. Dat meer mensen dit laatste argument als belangrijk benoemen, onderstreept het feit dat gemak en comfort zwaarder wegen dan snelheid: hierdoor zal men eerder geneigd langer en dus grotere afstanden te overbruggen dan sneller te gaan (zie ook 'Actieradius van e-fiets anderhalf keer groter dan gewone fiets').
  • Veel e-fietsbezitters zijn van mening dat de e-fiets een positief imago heeft (60 procent). Veel minder e-fietsbezitters zijn echter van mening dat de e-fiets bij het eigen imago past (36 procent). Dit verschil tussen maatschappelijke imago enerzijds en persoonlijke imago anderzijds, laat zien dat de status van de e-fiets voor veel mensen nog steeds een aandachtspunt is: bijna een kwart van de e-fietsers vindt dat de e-fiets niet past bij hun imago. In eerder onderzoek werd er al op gewezen dat het bezit van de e-fiets niet altijd op goedkeuring van vrienden en familie hoeft te rekenen (Jones et al. 2016). In sommige gevallen zou dit er zelfs toe hebben geleid dat men de batterij van de e-fiets ging camoufleren, bijvoorbeeld door verhullende fietstassen te gebruiken (Jones et al. 2016). Overigens is het imago van de e-fiets wel aan verandering onderhevig, hetgeen onder andere uit de verkoopcijfers blijkt: er worden in steeds meer uiteenlopende segmenten varianten van de e-fiets verkocht (en minder exclusief modellen die alleen geschikt zijn voor ouderen), van vouwfiets en racefiets tot mountainbike (BOVAG-Rai, 2016).

Achtergrond


ODF-bestanden Personenvervoer


Gebruikte afkortingen