Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Personenvervoer

Fietsgebruik naar treinstations is toegenomen

Fietsgebruik naar treinstations is toegenomen

Fietsgebruik naar treinstations is toegenomen

Toelichting


Verdeling vervoerwijzen in het voortransport (links) en natransport (rechts) naar en van belangrijkste Nederlandse treinstations, 2005-2014. Bron NS, bewerking KiM.


  • Het fietsgebruik in het voortransport naar de belangrijkste Nederlandse treinstations  (top 20 in- en uitstappers) is tussen 2005 en 2014  toegenomen van 36 procent naar 43 procent.
  • Er wordt relatief minder vaak gebruik gemaakt van bus, tram en metro in het voortransport naar stations.
  • In het fietsgebruik als natransportmiddel  is eveneens een (voorzichtige) groei zichtbaar: van 10 procent  in 2005 naar 13 procent in 2014.
  • De meest gebruikte vervoerwijze voor het natransport vanaf stations is lopen (45 procent van de verplaatsingen) gevolgd door bus, tram en metro (33 procent van de verplaatsingen). voor het gebruik van bus, tram en metro een dalende tendens zichtbaar.

Verdieping en verklaring


Verdeling vervoerwijzen in het voortransport van de belangrijkste treinstations in de Noordvleugel (links) en in de Zuidvleugel (rechts) van de Randstad, 2005-2014. Bron NS, bewerking KiM.Verdeling vervoerwijzen in het natransport van de belangrijkste treinstations in de Noordvleugel (links) en in de Zuidvleugel (rechts) van de Randstad, 2005-2014. Bron NS, bewerking KiM.


  • In de Noordvleugel van de Randstad is het fietsgebruik in het voortransport naar de belangrijkste stations toegenomen van 37 procent in 2005 naar 44 procent in 2014. In de Zuidvleugel van 34 naar 41 procent.
  • In de Zuidvleugel van de Randstad wordt minder vaak gebruik gemaakt van bus, tram en metro in het voortransport naar de belangrijkste stations. Dezelfde tendens zien we terug  bij  het natransport.
  • In het natransport is in de Randstad een stijgende tendens zichtbaar bij het lopen. 

Achtergrond


ODF-bestanden Personenvervoer


Gebruikte afkortingen