Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

Onbetrouwbaarheid van de reistijd op de hoofdwegen is in 2015 toegenomen met 18 procent

Onbetrouwbaarheid van de reistijd op de hoofdwegen is in 2015 toegenomen met 18 procent

Onbetrouwbaarheid van de reistijd op de hoofdwegen is in 2015 toegenomen met 18 procent

Toelichting


Ontwikkeling van reistijdverlies en onbetrouwbaarheid via het hoofdwegennet (2005=100). Bron: KiM.


  • Behalve met reistijdverliezen door files en vertragingen heeft de reiziger ook te maken met onbetrouwbaarheid van de reistijd: de mate waarin de reistijd langer of korter is dan de reistijd die de reiziger van tevoren verwacht. De totale onbetrouwbaarheid omvat zowel de structurele, dagelijkse variaties als de incidentele kleine en grote verstoringen (en wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie van de reistijd). Een deel van de totale onbetrouwbaarheid heeft betrekking op reistijden die voor reizigers extreem lang zijn en die bijvoorbeeld het gevolg zijn van incidenten of extreme drukte. Dit deel noemen we ‘extreme reistijdverliezen’ (zie Achtergrond 'Definitie van onbetrouwbaarheid en extreme reistijdverliezen').
  • Nadat de onbetrouwbaarheid van de reistijden op het hoofdwegennet sinds 2010 was afgenomen, nam deze in 2015 weer toe. De totale onbetrouwbaarheid van de reistijd nam in 2015 met 18 procent toe, de extreme reistijdverliezen met 17 procent. In 2015 lag de onbetrouwbaarheid weer op hetzelfde niveau als in 2005, terwijl het extreme reistijdverlies met 15 procent is toegenomen ten opzichte van 2005. De extreme reistijden zijn in de periode 2005-2015 dus meer toegenomen dan de onbetrouwbaarheid en het reistijdverlies (-1 procent). Voor een verklaring van de ontwikkeling van de extreme reistijdverliezen, zie Achtergrond 'Verklaring van de ontwikkeling van de extreme reistijdverliezen'.
  • Evenals de toename van het reistijdverlies is de toename van de onbetrouwbaarheid in 2015 veroorzaakt door een toename van het verkeer in de spits in de Randstad en Noord-Brabant. Deze toename heeft vooral te maken met het economisch herstel na de crisis.
  • Evenals het reistijdverlies zijn de totale onbetrouwbaarheid van de reistijd en de extreme reistijdverliezen in de periode 2005-2015 vooral toegenomen door sociaal-economische factoren en afgenomen door de introductie van extra rijstroken. De ingebruikname van extra rijstroken heeft de robuustheid van het netwerk dus versterkt. Verkeersmanagement (dynamische route-informatiepanelen en toeritdoseerinstallaties) had van 2005-2015 een groot effect op zowel de afname van de onbetrouwbaarheid van de reistijd als de afname van het reistijdverlies (zie ook ‘Verdieping en verklaring’).

Verdieping en verklaring


Verklaring van de ontwikkeling van de totale onbetrouwbaarheid (minuten) op het hoofdwegennet, 2005-2015, in de Randstad en op aansluitende wegen. Bron: KiM.


  • Van 2013 tot 2015 nam de totale onbetrouwbaarheid op de hoofdwegen in de Randstad en omstreken met 24 procent toe. In 2015 ligt de onbetrouwbaarheid weer op het niveau van 2005.
  • Verlagingen van de maximum toegestane snelheid – bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren – en trajectcontroles op het hoofdwegennet droegen gezamenlijk bij aan een toename van het reistijdverlies met circa 3 procent en aan een afname van de onbetrouwbaarheid met circa 5 procent. De toename van het reistijdverlies was vooral het gevolg van een afname van de rijsnelheid voor en ter hoogte van de wegvakken met de maatregelen. De afname van de onbetrouwbaarheid en het extreem reistijdverlies is het gevolg van meer constante rijsnelheden.
Gebruikte afkortingen