Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid

In de steden van de corridor Noordvleugel- Zwolle meer banen binnen bereik

In de steden van de corridor Noordvleugel- Zwolle meer banen binnen bereik

In de steden van de corridor Noordvleugel- Zwolle meer banen binnen bereik

Toelichting


Bereikbaarheid van het aantal arbeidsplaatsen in 2014 en de verandering in de bereikbare banen 1996-2015 (op basis van de nabijheidsindicator). Bron: PBL (MIR 2016).


  • De nabijheid van wonen en werken in Nederland is tussen 1996 en 2015 met 2,5 procent verbeterd. Tot 2006 nam de nabijheid vooral toe doordat het aantal banen in de steden sterker groeide dan daarbuiten. Vanaf 2008 nam de nabijheid vooral toe door de sterkere bevolkingsgroei in de steden.
  • Over de gehele periode gezien nam de nabijheid vooral toe in de Noordvleugel van de Randstad, met een ruime zone naar het noordoosten toe (Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Flevoland, Zwolle), en rond Eindhoven.
  • Een inwoner van de Randstad heeft de meeste banen binnen een acceptabele afstand binnen bereik.
  • In Oost-Groningen, Limburg en Zeeland, maar ook in de Zuidvleugel van de Randstad (Den Haag, Rotterdam en Dordrecht) is het aandeel op goed bereikbare afstand gelegen banen afgenomen.
Gebruikte afkortingen