Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Binnenlands vervoer groeit, maar ligt in 2015 nog steeds niet boven het niveau van voor de crisis

Binnenlands vervoer groeit, maar ligt in 2015 nog steeds niet boven het niveau van voor de crisis

Binnenlands vervoer groeit, maar ligt in 2015 nog steeds niet boven het niveau van voor de crisis

Toelichting


Goederenvervoerstromen in Nederland, in 2005 (rood) en 2015 (blauw), in miljoen ton. Bron: CBS; bewerking KiM.Ontwikkeling van het binnenlands en internationaal goederenvervoer in Nederland, in vervoerd gewicht ,in miljoen ton (links) en ladingtonkilometers, in miljard ladingtonkilometers (rechts), 2005-2015. Bron: CBS; bewerking KiM.


 • Onder invloed van het verdere economische herstel is het vervoerd gewicht voor alle vervoerstromen tezamen tussen 2014 en 2015 toegenomen met 1 procent, tot 1.873 miljoen ton.
  • Het binnenlands vervoer is in 2015 procentueel iets meer toegenomen dan het internationaal goederenvervoer, namelijk met 1,2 procent tegen 1,0 procent. Het ligt echter nog onder het niveau van de topjaren 2007/2008.
  • Alle vervoerwijzen, met uitzondering van de binnenvaart, deelden in de groei, zowel binnenlands als internationaal.
  • De ontwikkelingen in de periode 2005-2015 waren nogal veranderlijk. Een toename van het vervoer tussen 2005 en 2007/2008 met 8 procent, gevolgd door een afname van 8 procent in 2009. In 2010 trad vervolgens een herstel op, met een toename van 6 procent, maar daarna groeide het vervoer weer traag.
  • De groei zat in de periode 2005-2015 voornamelijk in de aan- en afvoer (53 respectievelijk 16 procent) over zee en door de lucht en het transitovervoer (+18 procent).
 • Het aantal ladingtonkilometers op Nederlands grondgebied bleef in 2015 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2014, namelijk 125,1 miljard tonkilometers. Hierdoor is het niveau van de recordjaren 2007/2008 (128,9 miljard tonkilometers in 2008) nog niet bereikt.
  • De groei in 2015 zat voornamelijk in het binnenlands vervoer.
  • De vervoersprestatie in het binnenlands vervoer nam met 0,8 procent toe (zie Achtergrond 'Binnenlandse bestedingen en bouwactiviteiten nemen weer toe'), terwijl het internationaal vervoer met 1,3 procent afnam.
  • In ladingtonkilometers ligt het binnenlands goederenvervoer net boven het niveau van 2007, maar nog onder het niveau van het topjaar 2008.

Verdieping en verklaring


Verklaring ontwikkeling vervoerd gewicht tussen 2005 en 2015 (index 2005=100). Bron: KiM.


 • Vijf macrotrends liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van het vervoerd gewicht, namelijk economische groei, verdienstelijking van de economie, internationalisering, dematerialisatie en daling van de reële transportkosten.
 • De economische groei (+12 procent) en internationalisering (+23 procent) zijn belangrijke verklaringen voor de groei van het goederenvervoer tussen 2005 en 2015. Tegelijkertijd is de groei getemperd doordat economische activiteiten zijn verschoven naar de dienstensector (-13 procent). Bovendien worden de vervoerde producten steeds hoogwaardiger en lichter (zie ook Achtergronden 'Structurele trends in het goederenvervoer sinds 1980' en 'Economie en internationalisering: drijvende krachten achter groei goederenvervoer'). De toegevoegde waarde van de goederenproducerende sectoren is in constante prijzen in 2005 en 2015 gelijk.
 • Er resteert een daling van 8 procentpunten die met de vijf genoemde verklaringen niet expliciet kan worden geduid.
Gebruikte afkortingen