Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Marktaandeel van de Nederlandse zeehavens in Hamburg-Le Havrerange vergroot van 45 procent in 2005 naar 48 procent in 2015

Marktaandeel van de Nederlandse zeehavens in Hamburg-Le Havrerange vergroot van 45 procent in 2005 naar 48 procent in 2015

Marktaandeel van de Nederlandse zeehavens in Hamburg-Le Havrerange vergroot van 45 procent in 2005 naar 48 procent in 2015

Toelichting


Ontwikkeling overslag in de Nederlandse zeehavens in miljoen ton (links) en aandelen van de Nederlandse zeehavens vergeleken met het totaal van de buitenlandse zeehavens in de range Hamburg-Le Havre (rechts), in de periode 2005-2015. Bron: Havenbedrijven; bewerking KiM.


  • De totale overslag in de Nederlandse zeehavens is toegenomen van 492 miljoen ton in 2005 tot 611 miljoen ton in 2015. De Nederlandse zeehavens hebben een marktaandeel van 48,2 procent in de Hamburg-Le Havrerange (HLH). In 2005 was dit aandeel nog 45,0 procent.
  • De overslag in Rotterdam nam met 4,9 procent toe van 444,7 miljoen ton in 2014 naar 466,4 miljoen ton in 2015. De overslag in de andere Nederlandse zeehavens bleef per saldo gelijk, al waren er behoorlijke onderlinge verschillen. Zo nam de overslag in de Scheldemondhavens af van 35,1 miljoen ton naar 33,1 miljoen ton, terwijl de overslag in de Eemsmond toenam van 5,5 naar 8,1 miljoen ton.
  • De groei in andere zeehavens in de HLH-range in 2015 was kleiner (Antwerpen: 4,7 procent) of zelfs negatief (Hamburg: -5,4 procent). Hierdoor kon het aandeel van Rotterdam in de HLH-range toenemen van 36,2 procent in 2014 naar 37,3 procent in 2015. 

Verdieping en verklaring


Ontwikkeling marktaandelen Rotterdam en Amsterdam samen per goederencategorie in de HLH-range. Bron: HbR (2015).


  • De helft van de overslag in de havens van Rotterdam en Amsterdam heeft betrekking op energieproducten zoals kolen en aardolieproducten. De energiemarkten zijn sterk in beweging, wat leidt tot sterke fluctuaties in de omvang en de samenstelling van het vervoer van energieproducten via de havens. Juist bij die energieproducten hebben de Nederlandse zeehavens in de HLH-range een groot en toenemend marktaandeel.
  • In het afgelopen decennium is in de havens van Rotterdam en Amsterdam relatief veel nieuwe tankopslagcapaciteit in gebruik genomen. Hiermee is ingespeeld op de spilfunctie van de havens in de wereldwijde handel in aardolieproducten. De overslag van minerale olieproducten in de havens van Rotterdam en Amsterdam kon daardoor tussen 2005 en 2015 meer dan verdubbelen, tot meer dan 130 miljoen ton in 2015. Dit is vergelijkbaar met de overslag van containerlading en ruim meer dan de overslag van ruwe aardolie (103 miljoen ton). Na een jarenlange periode van groei daalde de overslag van kolen van 54,3 miljoen ton in 2014 naar 50,6 miljoen ton in 2015. 

Achtergrond


ODF-bestanden Goederenvervoer


Gebruikte afkortingen