Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Ondanks lichte daling van de containeroverslag toch sterke positie van Rotterdam

Ondanks lichte daling van de containeroverslag toch sterke positie van Rotterdam

Ondanks lichte daling van de containeroverslag toch sterke positie van Rotterdam

Toelichting


Ontwikkeling containeroverslag (links) en aandelen havens (rechts) in de HLH-range (in duizend Twenty feet Equivalent Units, TEU), in de periode 2005-2015. Bron: HbR (2016).


  • De overslag van containers in de range Hamburg-Le Havre (HLH) schommelt vanaf 2011 rond de 40 miljoen TEU (Twenty Feet Equivalent Unit, de standaardmeeteenheid voor containers) per jaar. Nadat de containeroverslag in de HLH-range in 2014 was gestegen naar bijna 42 miljoen TEU, viel deze in 2015 terug naar 41 miljoen TEU.
  • De containeroverslag in Rotterdam nam licht af met 0,5 procent tot 12,2 miljoen TEU in 2015. Vooral in Hamburg en Bremen nam de containeroverslag fors af (-9,3 respectievelijk -4,3 procent) in 2015, terwijl deze in Antwerpen groeide met 7,5 procent.
  • Het aandeel van Rotterdam in de containeroverslag in de HLH-range daalde in de periode van 2005 tot 2008 tot onder de 27 procent, maar nam sinds 2009 jaarlijks weer toe tot 29,6 procent in 2015. 

Verdieping en verklaring


Bezetting containerterminals (in benuttingsgraad) in Rotterdam ten opzichte van het gemiddelde van de grote zeehavens in de Hamburg-Le Havrerange in de periode 2009-2015. Bron: ISL & IHS (2015); bewerking KiM.


  • De terminalcapaciteit in de Hamburg-Le Havrerange (HLH) wordt redelijk benut, met een gemiddelde van 63 procent in 2014. De benuttingsgraad in Rotterdam in 2015 was 72 procent en ligt daarmee boven het gemiddelde van de grote zeehavens in de HLH-range. In Rotterdam heeft men de capaciteitsuitbreiding op Maasvlakte 2 niet volledig kunnen benutten doordat de totale overslag van containers in 2015 licht daalde. 

Achtergrond


ODF-bestanden Goederenvervoer


Gebruikte afkortingen