Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Zee-zeedoorvoer van containers sinds 2011 gedaald

Zee-zeedoorvoer van containers sinds 2011 gedaald

Zee-zeedoorvoer van containers sinds 2011 gedaald

Toelichting


Ontwikkeling van de modal split in het multimodale achterlandvervoer van containers in de Rotterdamse haven, in miljoen TEU (links) en in aandelen (rechts), in de periode 2005-2015. Bron: HbR (2016).


 • Tot en met 2011 kende Rotterdam een meer dan gemiddelde groei van de zee-zeedoorvoer (ook wel ‘feeder’ of ‘transhipment’ genoemd). Het modal-splitaandeel van de zee-zeedoorvoer nam toe van 27,5 procent in 2005 tot 38,9 procent in 2011. Sinds 2011 daalt het aandeel zee-zeedoorvoer. Het aandeel nam verder af, van 34,2 procent in 2014 naar 30,5 procent in 2015. In absolute eenheden nam de zee-zeedoorvoer van containers af van 4,1 miljoen TEU in 2014 naar 3,7 miljoen TEU in 2015.
 • Het vervoer per spoor en binnenvaart van containers van en naar Rotterdam is in 2014 en 2015 toegenomen ten opzichte van zee-zeedoorvoer van containers en het vervoer van containers over de weg. De toename betreft zowel het aandeel in het containertransport als het totale volume.
 • In de afgelopen tien jaar lag het gezamenlijke aandeel van spoor en binnenvaart steeds tussen de 27 en 32 procent. In 2010 en 2011 was het gezamenlijk aandeel laag, met 27 respectievelijk 28 procent. Sinds 2012 is het gezamenlijk aandeel gestegen, tot 32 procent, oftewel 3,9 miljoen TEU, in 2015.
  • Deze stijging komt vooral voor rekening van de binnenvaart. Het aandeel binnenvaart in het achterlandvervoer nam toe van 23,5 procent in 2014 naar 25,1 procent in 2015.
  • Het spoorvervoer nam licht toe van 7,2 procent in 2014 naar 7,3 procent in 2015.
 • Het aandeel van het wegvervoer in het achterlandvervoer van containers nam tussen 2005 en 2014 vrijwel continu af, van 44 procent naar 35 procent. In 2015 nam het aandeel van het wegvervoer toe, namelijk tot 37 procent. Het vervoer over de weg nam toe met 0,2 miljoen TEU, naar 4,5 miljoen TEU. Het ligt daarmee nog wel ruim onder het piekjaar 2007 (4,7 miljoen TEU). 

Verdieping en verklaring

 • Sinds 2011 daalt de zee-zeedoorvoer van containers. Zee-zeedoorvoer bestaat deels uit feederdiensten en relayvervoer. Feederdiensten, waarbij kleinere schepen de lading van grote containerschepen over zee verder vervoeren, zijn door de groter containerreders opgezet in het kader van het hub-en-spokenetwerk. Door alliantievorming bij de containerrederijen wordt steeds meer lading uitgewisseld tussen grote containerschepen die op verschillende diepzeeroutes varen. Deze uitwisseling tussen grote containerschepen, ‘relay’-vervoer geheten, loopt momenteel terug door de transitie naar de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2. Wanneer volumes zijn verspreid over meerdere terminals die nog in de opstartfase zijn, zoals in 2015 het geval was, is het minder gunstig om te relayen.

De aan- en afvoer van containers over zee en over land in TEU, 2014 en 2015. Bron: HbR (2016).


 • In het achterlandvervoer van containers groeien alle vervoerwijzen. Vooral de laatste vijf jaar is het aandeel van de binnenvaart in het vervoer van containers gegroeid. In het achterlandvervoer van containers, dus zonder zee-zeedoorvoer, hebben spoor en binnenvaart in 2015 inmiddels samen een aandeel van 47 procent.
 • Bij het spoorvervoer gaat het vooral om internationaal achterlandvervoer.
 • Bij de binnenvaart betreft het zowel binnenlands als internationaal vervoer van containers. Duisburg speelt een belangrijke rol als hub in het achterland van de zeehaven Rotterdam. 

Modal shift vervoer van zeecontainers (in TEU), tussen 2005 en 2014. Bron: CBS.


 • In het achterlandvervoer van zeecontainers heeft een verschuiving plaatsgevonden van het wegvervoer naar de binnenvaart en in geringe mate naar het spoorvervoer. De gerealiseerde groei van de binnenvaart was hoger (13,9 procent) dan bij een groei waarbij de aandelen gelijk waren gebleven (5,5 procent). Daarentegen is de gerealiseerde groei bij het wegvervoer lager (9,3 procent) dan de verwachte groei bij gelijke aandelen (19 procent). Gecorrigeerd voor verschuivingen in laad- en loshavens kan worden geconcludeerd dat in het zeecontainervervoer een modal shift heeft plaatsgevonden van wegvervoer (-12,2 procent) naar vooral binnenvaart (9,8 procent) en voor een klein gedeelte naar het spoorvervoer (2,4 procent).
Gebruikte afkortingen