Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goederenvervoer

Luchtvracht in 2015 licht gedaald na recordjaar 2014

Luchtvracht in 2015 licht gedaald na recordjaar 2014

Luchtvracht in 2015 licht gedaald na recordjaar 2014

Toelichting


Ontwikkeling luchtvrachtoverslag in tonnen op de Nederlandse luchthavens per landengroep van herkomst of bestemming, in de periode 2005-2015. Bron: CBS.


  • De luchtvracht via de Nederlandse luchthavens daalde in 2015 licht, met -0,7 procent, tot 1,68 miljoen ton. Hiermee werd het record van 2014 net niet geëvenaard.
  • De helft van de luchtvracht in Nederland heeft een herkomst of bestemming in Azië. Na een piek in 2008 nam het aandeel van en naar Azië voornamelijk af, terwijl het aandeel Europa iets toenam.
  • Vooral het vervoer van en naar Noord- en Midden-Amerika zat in de lift, met 5,8 respectievelijk 12,7 procent groei ten opzichte van 2014. Tot de sterkste dalers behoorden Europa (-10,6 procent) en West-Afrika (-14,9 procent).
  • De luchtvrachtoverslag vond hoofdzakelijk plaats op Schiphol (97 procent); de rest werd overgeslagen op de luchthaven van Maastricht (3 procent). De luchtvracht op Schiphol is in 2015 met 0,7 procent licht afgenomen, tot ruim 1,6 miljoen ton.
  • In 2015 zijn de inkomende en uitgaande vrachtstromen meer in balans gekomen. Dit heeft te maken met de afname van de inkomende stromen. Lange tijd werd er op Schiphol veel meer vracht gelost dan geladen, een verschil dat kon oplopen tot meer dan 15 procent. Inmiddels bedraagt het verschil nog nauwelijks 4 procent. Voor een verdere uitsplitsing van de balans geladen-gelost per werelddeel zie Achtergrond 'Goederenstromen op Schiphol naar werelddeel'.
  • De overslag van luchtvracht op de vier grote Europese hubluchthavens nam in 2015 af. Het meeste in Frankfurt en Parijs, met -2,8 procent respectievelijk -1,6 procent ten opzichte van 2014. De daling was het kleinst op Schiphol en London Heathrow, namelijk -0,7 respectievelijk -0,2 procent. De overslag van luchtvracht op een aantal andere kleinere of minder op luchtvracht georiënteerde luchthavens, zoals Leipzig (+8,7 procent), Milaan Malpensa (+8,8 procent) en Luik (+10,1 procent), groeide in 2015 wel fors.

De ontwikkeling van de luchtvracht in tonnen, voor de vier grootste luchthavens van Europa, in de periode 2005-2015. Bron: ACI en Schiphol.


Verdieping en verklaring


Luchtvracht op Schiphol naar type vervoer (in tonnen en indexen), 2005-2015. Bron: Schiphol; bewerking KiM.


  • Het merendeel van de luchtvracht wordt vervoerd met vrachtvliegtuigen (full freighters). In 2015 werd 60 procent van de vracht vervoerd in vrachtvliegtuigen (full freighters) en 40 procent in de buik van passagiersvliegtuigen (belly freight).
  • Het volume bij de full freighters is in 2015 afgenomen met 4 procent. Het volume van de belly freight is met 4 procent toegenomen.
  • Het aantal vluchten met full freighters op Schiphol nam in 2015 nog steeds toe, namelijk met 1 procent. Deze toename heeft te maken met een lagere beladingsgraad en de uitfasering van gemiddeld zwaardere full freighters. Het niveau van het ‘top’-jaar 2007 (16.775 full freighters in 2015 ten opzichte van 18.378 full freighters in 2007) is echter nog niet bereikt. 
Gebruikte afkortingen