Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regionaal beeld

Grote verschillen in de ontwikkeling van het woon-werkverkeer binnen de vijf grootste stedelijke agglomeraties

Grote verschillen in de ontwikkeling  van het woon-werkverkeer binnen de vijf grootste stedelijke agglomeraties

Grote verschillen in de ontwikkeling van het woon-werkverkeer binnen de vijf grootste stedelijke agglomeraties

Toelichting


Het percentage woon-werkverplaatsingen binnen de stedelijke agglomeraties als afwijking van het landelijk gemiddelde woon-werkverkeer. Bron: MON/OViN, bewerking KiM.


  • Er zijn grote verschillen te zien in de ontwikkeling van het woon-werkverkeer in de stedelijke agglomeraties. Binnen de agglomeraties Amsterdam en Utrecht nam het aantal woon-werkverplaatsingen toe ten opzichte van het landelijk gemiddelde (respectievelijk 7 en 11 procent), terwijl binnen de agglomeratie Den Haag een afname was te zien.
  • Binnen de agglomeraties Rotterdam en Eindhoven was de ontwikkeling van het woon-werkverkeer vrij stabiel ten opzichte van het Nederlands gemiddelde (afwijking bijna 0).

De verschillen in modal split binnen de vijf stedelijke agglomeraties tussen 2005 en 2015 in procenten. Bron: MON/OViN; bewerking KiM.


  • Het aandeel fiets in de woon-werkverplaatsingen binnen de stedelijke agglomeraties heeft tussen 2005 en 2015 terrein gewonnen. Dat past in de trend van een toenemend fietsgebruik binnen stedelijke gebieden. Opmerkelijk is de afname van het aandeel fiets in de agglomeratie Eindhoven. 
  • In de agglomeratie Eindhoven nam het aandeel van de autobestuurder in de woon-werkverplaatsingen toe. In de overige vier agglomeraties was dat niet of nauwelijks het geval.
  • In de agglomeraties Den Haag en Rotterdam nam het aandeel openbaar vervoer in de woon-werkverplaatsingen met ongeveer 4 procentpunten af.  In Amsterdam, Utrecht en Eindhoven was slechts een lichte daling waarneembaar. 

Verdieping en verklaring


Decompositie van de ontwikkeling in de modal split van woon-werkverplaatsingen binnen de vijf stedelijke agglomeraties, 2005-2015. Bron: MON/OViN; bewerking KiM.


  • Binnen de agglomeraties Amsterdam en Utrecht nam het aantal woon-werkverplaatsingen tussen 2005 en 2015 toe. Deze toename werd vooral veroorzaakt doordat meer mensen zich met de fiets verplaatsten en dat met name ook vaker deden.
  • De afname van het aantal woon-werkverplaatsingen binnen de agglomeratie Den Haag werd vooral veroorzaakt doordat mensen minder vaak met het openbaar vervoer reisden.
Gebruikte afkortingen