Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regionaal beeld

Toename goederenvervoer het grootst in Rijnmond en Noordzeekanaalgebied

Toename goederenvervoer het grootst in Rijnmond en Noordzeekanaalgebied

Toename goederenvervoer het grootst in Rijnmond en Noordzeekanaalgebied

Toelichting


Geloste en geladen goederen per provincie, in 2005, 2010 en 2015 (in 1.000 ton). Bron: CBS; bewerking KiM.


  • Tussen 2005 en 2015 is de hoeveelheid geladen en geloste goederen in Nederland, uitgedrukt in tonnen, toegenomen met 2,5 procent. De grootste toename in absolute zin vond plaats in de zeehavengebieden Rijnmond en Noordzeekanaalgebied, namelijk met 14,6 respectievelijk 9,0 miljoen ton.
  • Er zijn echter grote verschillen in groei per provincie. Zo is de hoeveelheid geladen en geloste goederen in Flevoland relatief het meest gegroeid, namelijk met 32 procent, en kende Utrecht een krimp van 11 procent.
  • De zeehavengebieden Rijnmond en Noordzeekanaalgebied zijn gegroeid met 4 respectievelijk 19 procent.
  • Overige opvallende groeiers zijn: Overijssel (15 procent); Friesland (11 procent) en Drenthe (9 procent). Opvallende dalers zijn Groningen (-10 procent), Overig Zuid-Holland (-10 procent) en Noord-Brabant (-4 procent).

Verdieping en verklaring


Geloste en geladen goederen per provincie (in 1.000 ton), uitgesplitst in binnenlands en internationaal, in 2015. Bron: CBS; bewerking KiM.


  • In de regio Rijnmond werden de meeste goederen geladen en gelost, namelijk 236 miljoen ton in 2015. De meeste van deze goederen hadden betrekking op internationaal vervoer, namelijk 158 miljoen ton. De overige 77 miljoen ton had een binnenlandse herkomst of bestemming. Rijnmond, het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Zeeland zijn relatief sterk op het buitenland gericht.
  • In de overige provincies had het binnenlands vervoer het grootste aandeel. Van de overige provincies hadden Noord-Brabant en Limburg het hoogste aandeel internationaal vervoer, namelijk 32 respectievelijk 45 procent. 
Gebruikte afkortingen