Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regionaal beeld

Modal split aandeel wegvervoer bij containers in alle landsdelen in 2015 lager dan in 2005

Modal split aandeel wegvervoer bij containers in alle landsdelen in 2015 lager dan in 2005

Modal split aandeel wegvervoer bij containers in alle landsdelen in 2015 lager dan in 2005

Toelichting


Ontwikkeling containervervoer (1.000 TEU) per landsdeel en vervoerwijze binnenvaart, spoor en weg in 2005, 2010 en 2015. Bron: CBS; bewerking KiM. Indeling volgt hier het MIRT: Zeeland is hier landsdeel Zuid en Flevoland landsdeel Overig West.


  • Tussen 2005 en 2015 is het containervervoer in nagenoeg alle landsdelen toegenomen, zowel over de weg, per binnenvaart als per spoor, en zowel binnenlands als internationaal. In Rijnmond nam het containervervoer tussen 2005 en 2015 toe met bijna 24 procent naar 8,1 miljoen TEU (Twenty Feet Equivalent Unit, de standaardmeeteenheid voor containers). De hoogste groei in die periode werd genoteerd voor de landsdelen Zuid (55 procent), Noordzeekanaalgebied (49 procent) en Oost (43 procent).
  • De meeste containers werden over de weg vervoerd (65 procent in 2015). Het aandeel van het containervervoer over de weg in de vervoerwijzekeuze is tussen 2005 en 2015 in nagenoeg alle landsdelen afgenomen, zowel bij het binnenlands vervoer als bij het internationaal vervoer.
    • In Rijnmond is het aandeel weg afgenomen van 65 procent in 2005 naar 53 procent in 2015, in het binnenlands vervoer was dit van 89 procent naar 76 procent en in het internationaal vervoer van 40 procent naar 27 procent.
    • Het aandeel weg is het hoogst in landsdeel Noord. Toch is het aandeel ook daar gedaald, namelijk van 86 procent in 2005 naar 71 procent in 2015. Ook het aandeel wegvervoer in het internationaal vervoer is het hoogst in landsdeel Noord, namelijk 99,5 procent in 2015 (was 96 procent in 2005).
  • Het spoorvervoer speelt vooral een rol in het internationaal containervervoer van en naar Rijnmond. Het aandeel in het internationaal vervoer is daar toegenomen van 13 procent in 2005 naar 27 procent in 2015. In het binnenlands vervoer speelt het spoorvervoer alleen een rol van betekenis in landsdeel Zuid (4 procent), Noord (3,5 procent) en Rijnmond (2 procent).
  • De binnenvaart heeft een belangrijk aandeel in het achterlandvervoer van containers van en naar de zeehavengebieden Rijnmond en Noordzeekanaalgebied, internationaal maar ook steeds meer in het binnenlands vervoer. Zo is het aandeel van de binnenvaart het hoogst in het internationaal vervoer van en naar het Noordzeekanaalgebied. Het aandeel binnenvaart in het internationaal vervoer is er ook toegenomen, namelijk van 64 procent in 2005 naar 82 procent in 2015. In Rijnmond is het aandeel binnenvaart in het internationaal vervoer licht afgenomen, van 46 procent in 2005 naar 45 procent (waarschijnlijk ten gunste van het spoorvervoer). 

Verdieping en verklaring

  • Van de gemeenten met de hoogste overslagcijfers van containers per binnenvaart zijn Venlo, Hoogezand-Sappemeer, Meppel, Utrecht en Leeuwarden in 2015 het meest gegroeid. De groei bij deze gemeenten over het laatste jaar lag boven de 10 procent (KiM-bewerking van CBS-gegevens).

Top 20 van gemeenten op basis van geladen en geloste containers (in TEU) via de binnenvaart, in de periode 2011-2015 (exclusief Rotterdam). Bron: CBS; bewerking KiM


Gebruikte afkortingen