Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verkeersveiligheid en Milieu

Het aantal ernstig gewonden blijft toenemen

Het aantal ernstig gewonden blijft toenemen

Het aantal ernstig gewonden blijft toenemen

Toelichting


Ontwikkeling van het aantal ernstig gewonden, 2005-2014. Bron: SWOV (2015); bewerking KiM.


  • Het aantal ernstig gewonden steeg tussen 2013 en 2014 van 18.800 naar 20.700 (+10 procent). Tussen 2005 (16.000) en 2014 is het aantal ernstig gewonden toegenomen met 30 procent, terwijl het aantal ernstig gewonden met zwaarder letsel in die periode met 57 procent steeg (zie Achtergrond 'Verdeling ernstig gewonden over letselcategorieën'). Vanwege onder andere de beperkte politieregistratie dienen de cijfers over de laatste jaren echter met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd (SWOV, 2015).
  • Over de aantallen ernstig verkeersgewonden per modaliteit of leeftijdsgroep is sinds 2009 geen informatie meer voorhanden (SWOV, 2015). Wel wordt een onderscheid gemaakt in ernstig gewonden bij motorvoertuigongevallen en bij niet-motorvoertuigongevallen. In de periode 2005-2014 is de toename van ernstig gewonden te wijten aan de toename van het aantal ernstig gewonden bij niet-motorvoertuigongevallen.
  • Het merendeel van de ernstig verkeersgewonden valt onder fietsers in ongevallen waarbij  geen motorvoertuig betrokken is.
Gebruikte afkortingen