Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Toekomstbeeld 2016-2021

Sterke toename luchtvaart

Sterke toename luchtvaart

Sterke toename luchtvaart

Toelichting


Ontwikkeling van het aantal passagiers (in miljarden reizigersbewegingen) op vliegvelden in Nederland. Bron: KiM.


  • De luchtvaart blijft groeien. Dat laten de cijfers over het aantal passagiers op de vliegvelden in het eerste halfjaar van 2016 zien. De toename is in dit eerste halfjaar, net als in 2015, vooral opgetreden op relaties binnen Europa. Op basis hiervan schat het KiM de groei voor Schiphol over heel 2016 op 8,7 procent, tot meer dan 63 miljoen passagiersbewegingen. Bij regionale luchthavens is het beeld wisselend. Eindhoven zal nog groeien, terwijl het aantal passagiers op Rotterdam lijkt te stabiliseren. De ontwikkelingen op Groningen en Maastricht zijn onzeker. Voor 2016 verwacht het KiM voor het totaal van de regionale luchthavens een groei van 8 procent. Het totaal aantal passagiersbewegingen op de Nederlandse luchthavens komt daarmee in 2016 op meer dan 70 miljoen.
  • Het KiM verwacht voor 2021 een toename van de passagiersbewegingen tot 71 miljoen op Schiphol en 80 miljoen voor geheel Nederland. Voor de jaren 2017 tot en met 2021 is de ontwikkeling vooral afhankelijk van het verdere herstel van de economie en de ontwikkeling van de wereldhandel en de kerosineprijs (zie Achtergrond 'Methodiek toekomstige ontwikkeling luchtvaartpassagiers').
Gebruikte afkortingen