Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Colofon

Colofon

Colofon

Colofon

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM strategische verkenningen en beleidsanalyses. De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het standpunt van de minister en/of de staatssecretaris van IenM weer te geven.

Oktober 2016
ISBN: 978-90-8902-147-2
KiM-16-R01

Projectcoördinatie:
Peter Jorritsma

Met bijdragen van:
Peter Bakker, Harry Derriks, Jan Francke, Hugo Gordijn, Vanessa Gravekamp, Lucas Harms, Sascha Hoogendoorn-Lanser, Peter Jorritsma, Maarten Kansen, Han van der Loop, Saeda Moorman, Fons Savelberg, Taede Tillema, Johan Visser, Pim Warfemius, Hans Wüst.

Review:
Prof dr. Bert van Wee (TUD) , Prof. dr. Erik verhoef (VU), Drs. Hans Hilbers (PBL), ir. Marcel Mulder (RWS/WVL), ir. Remko Smit (RWS/WVL).

De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de conclusies van deze publicatie ligt volledig bij het KiM.

Vormgeving en opmaak: VormVijf, Den Haag
Foto's: Peter Hilz (omslag) enTineke Dijkstra, Den Haag (personenvervoer, bereikbaarheid, toekomst, regionaal beeld, veiligheid en milieu, goederenvervoer, maatschappelijk belang, data en kerngegevens mobiliteit)

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Telefoon: 070-4561965
Fax: 070-4567576

Website: www.kimnet.nl
E-mail: info@kimnet.nl

Publicaties van het KiM zijn als PDF te downloaden van onze website of aan te vragen bij het KiM (via info@kimnet.nl). U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen onder vermelding van het KiM als bron.

Gebruikte afkortingen