Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Literatuur

Literatuur

Literatuur

CBS (2013). Sociaal economische trends 2013. Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bijOuderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.


Evers, D. (2011). Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.


Götz, K., Loose, W., Schnied, M. & Schubert, S. (2002). Mobility Styles in Leisure Time. Frankfurt: Institute for Social Ecological Research.


Harms, L. (2006). Op weg in vrije tijd: context, kenmerken en dynamiek van sociaal-recreatieve mobiliteit. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.


Jeekel, H. (2011). De autoafhankelijke samenleving. Delft: Jeekel.


Jorritsma, P. & Korteweg, J.A. (2008). Vrijetijdsverkeer in perspectief. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.


KiM (2011). Naar duurzaam wegverkeer in 2050. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.


KiM (2013). Naar duurzaam wegverkeer in 2050 (deel 2). Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.


KiM (2014). Macht der gewoonte. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.


KpVV (2006). Dagje uit. Rotterdam: Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).


Peeters, P., De Jong, F., Schoemaker, Th. & Van Goeverden, C. (1992). Na vijven met de auto? Kenmerken van vrije-tijdsverkeer en aangrijpingspunten voor beleid. Den Haag: Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies.


Robbins, D., Brackstone, J. & Dickinson, J. (2011). Planning Approaches to Achieve a More Sustainable Travel Industry for Tourism in the UK-a Case Study. European Journal of Transport and Infrastructure Research 11 (3): 320-333.


RWS/SCP (2006). Vrije tijd in de file. Rotterdam: Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer / Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.


Schroten, A. , Otten, M., Hoen, M ‘t., Essen, H., Wilde, H. de, Uyterlinde, M., Wilmink, I. & Cuelenaere, R. (2014). CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector. Delft: CE Delft.


Sloman, L., Cairns, S., Newson, C., Anable, J., Pridmore A. & Goodwin, P.(2010). The effects of smarter choice programmes in the sustainable travel towns: Summary report.


Veggel, P. van & Peeters, P. (2005). Duurzaam recreatieverkeer. Deventer/Breda.


Verbeek, D. & Haan, J. de (2011). Erop uit. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.


Gebruikte afkortingen