Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Colofon

Colofon

Colofon

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM strategische verkenningen en beleidsanalyses. De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het standpunt van de minister en/of de staatssecretaris van IenM weer te geven.


Juni 2015

ISBN: 978-90-8902-130-4


KiM-15-A05


Auteur

Lucas Harms

Maarten Kansen

Peter Jorritsma


De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de conclusies van deze publicatie ligt volledig bij het KiM.


Vormgeving en opmaak: VormVijf, Den Haag


Beeldmateriaal:

Foto landingspagina en aangrijpingspunten voor beleid: Tineke Dijkstra, Den Haag

Foto soorten sociaal-recreatieve mobiliteit en foto belangrijkste bevindingen: Riesjard Schropp, Breda

Foto kenmerken sociaal-recreatieve mobiliteit: Ton Poortvliet, Dordrecht


Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Telefoon: 070-4561965

Fax: 070-4567576


Website: www.kimnet.nl

E-mail: info@kimnet.nl


Publicaties van het KiM zijn aan te vragen bij het KiM (via info@kimnet.nl) of als PDF te downloaden van onze website www.kimnet.nl. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.


Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen onder vermelding van het KiM als bron.

Gebruikte afkortingen